Operasjonell forbedring

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter innen operasjonell forbedring. Vi bistår eksempelvis med generell forbedring, Lean Six Sigma og prosjektledelse.

Effektivisering

De som lykkes med operasjonell forbedring vil se at kundetilfredsheten øker, kostnadene reduseres og de ansatte trives bedre i en virksomhet som er rigget for fremtiden.

Varer og tjenester skal leveres stadig mer effektivt, sikkert og med bedre kvalitet. Kravene fra virksomhetens interessenter - om det er brukere, kunder, samfunnet, eiere eller ansatte - strammer seg til hele tiden. Det forventes stadige forbedringer. Enten gjennom mange små skritt, gjennom sprangforbedringer eller en kombinasjon.

De beste prosessene har en godt forankret forbedringsstrategi med tydelige mål og ambisjoner, kombinert med gjennomføringsevne.

Varige effekter

For å sikre effekter av forbedringsarbeidet skreddersyr vi prosjektene inn mot de unike utfordringene hver kunde har. I bunn ligger det et standardisert rammeverk som vi vet hjelper til å gi varige gevinster:

  • Måling: Ingenting skaper bedre forutsetninger for å lykkes over tid enn at man er i stand til å måle effektene av de forbedringsinitiativene man iverksetter. Det er som drivstoff i organisasjonen for å generere nye initiativer. 
  • Utvikling: Virksomhetens egne ressurser utvikles til å jobbe med forbedring på alle nivåer.
  • Forankring: Alltid sørge for at initiativer er godt forankret i virksomhetens viktigste mål og løser utfordringene i prioritert rekkefølge. Se porteføljestyring.

Slik jobber vi

Vi sikrer at kundene våre får tilgang til velprøvd metodikk som fungerer.

Karabin bruker en standardisert metode som utgangspunkt for arbeidet med å forbedre bedrifter, og så tilpasser vi verktøyet til problemstillingene til den enkelte virksomheten.

Dermed utnytter vi det beste av Lean, Six Sigma, BPM, TQM og andre tilnærminger til forbedringsarbeid – enten du som kunde er ute etter kontinuerlig forbedring eller ønsker radikale endringer og reengineering av virksomheten din.

Spør oss

Spør oss

Vibeke Eide

Leder Tjenester, kompetanse og fag