Operasjonell forbedring

Vi kartlegger, analyserer og forbedrer verdikjeder og arbeidsprosesser for å skape robusthet og bedre lønnsomhet. Det handler i praksis om bedre ressursutnyttelse, kortere ledetider, økt kvalitet og mer kostnadseffektive prosesser.

Styringssystem, risiko og samsvar

Vi sikrer at strategier, mål og beslutninger realiseres i prosesser og prosedyrer som etterleves og kontinuerlig forbedres. Gjennom risikoanalyser og –styring bidrar vi til riktig balanse mellom å skape verdier og å unngå uønskede hendelser og tap. Vi bidrar til å oppnå samsvar med regulatoriske krav fra myndigheter, samt krav fra kunder og marked.

IT og forretning

Vi bistår i anskaffelse og innføring av IKT, og sikrer mer lønnsomme IKT-prosjekter, som er bedre knyttet til behov i forretningen. Vi forbedrer tjenester og drift og bidrar til å redusere direkte og indirekte IKT driftskostnader.

Prosjekt og program

Vi designer og gjennomfører forbedringsprosjekter og –programmer som holder det de lover. Gjennom systematisk prosjektledelse, endringsledelse og gevinstrealisering bidrar vi til at bestillinger fra forretningen blir svart ut, og effekter realisert. Vi bistår også ved etablering av shared service center, samt ved outsourcing og offshoring av tjenester.

Kontakt oss