Operasjonell forbedring

Vi kartlegger, analyserer og forbedrer verdikjeder og arbeidsprosesser for å skape stabilitet og bedre lønnsomhet. I praksis handler dette om bedre ressursutnyttelse, kortere ledetid, økt kvalitet og mer kostnadseffektive prosesser.

Styringssystem, risiko og samsvar

Vi sørger for at strategier, mål og beslutninger blir realisert gjennom prosesser og prosedyrer som hele tiden forbedres. Gjennom risikoanalyser og –styring bidrar vi til god balanse mellom det å skape verdier og å risikere uønskede hendelser og tap. Vi hjelper også kundene våre med å etterkomme regulatoriske krav fra myndighetene, samt krav fra øvrige kunder og marked.

IT og forretning

Vi hjelper med å anskaffe og innføre IKT, samt å sikre mer lønnsomme IKT-prosjekter knyttet til kundens behov. Vi forbedrer også tjenester og drift, og bidrar til å redusere direkte og indirekte driftskostnader.

Prosjekt og program

Vi utvikler og gjennomfører forbedringsprosjekter og –programmer som holder det de lover. Dette gjør vi gjennom systematisk prosjekt- og endringsledelse samt gevinstrealisering. Vi bistår også ved etablering av shared service center, samt ved outsourcing og offshoring av tjenester.

 

 

Kontakt oss