En historie om lidenskap. Og hardt arbeid.

Realisering av gevinster er krevende. Lidenskap og hardt arbeid er viktig for å lykkes. Lidenskap handler om å være dedikert til våre kunder og til forbedringsfaget. Å realisere gevinster er ingen quick fix. Det krever hardt arbeid over tid. Både fra oss og våre kunder.

Karabin ble etablert i 2004 og er det ledende forbedringsmiljøet i Norge, målt gjennom dokumentert verdiskapning for våre kunder.
Vi består av mer enn 40 spesialister på forbedring og har kontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo.

Vi har spisset oss mot forbedringsarbeid som kan måles og dokumenteres, finansielt og operasjonelt. Karabin har alltid vært et frittstående konsulentselskap.

Ole Øyen

Administrerende direktør

Ole er utdannet innen informatikk og informasjonsbehandling. Han har gjennom 20 år etablert tre virksomheter innenfor konsulent og IT-bransjen, og i 2004 var han med på å etablere Karabin. Han har også mer en 15 års erfaring som linjeleder og toppleder i roller som CEO, COO og CTO. I kundeprosjekter arbeider Ole med digitalisering, prosessforbedringer og endringsledelse i både private og offentlige virksomheter. Hans spesialfelt er innen analyse for å etablere forbedringsprogrammer som sikrer at man gjennom bruken av tiltaksstrategier som digitalisering og Lean klarer å gjennomføre gevinstrealisering.

epost: ole.oyen@karabin.no

mobil: +47 906 10 380

Are Jaastad

Leder Tjenester (daglig leder Stavanger)

Are har mer enn 25 års erfaring som linjeleder og som konsulent i ulike bransjer og virksomheter.  Frem til 2013 også som toppleder i større industrivirksomhet, deriblant 5 år som fabrikksjef på Hydros aluminiumsverk på Karmøy.  Under hans ledelse ble Hydro Karmøy tildelt en rekke anerkjennelser for gode resultater.  Blant annet prisen som årets LEAN bedrift i 2012.
Are ble introdusert for LEAN midt på 90-tallet, da han jobbet i Elkem.  Etter det har han i alle sine jobber som linjeleder, brukt denne tankegangen som grunnlag for å utvikle gode kulturer der HMS, kvalitet og produktivitet står sterkt.
Som konsulent siden 2013, har han spesialisert seg på ledertrening og utvikling av forbedringsstrategier for virksomheter i ulike bransjer.  Bygg og anlegg, olje og oljeservice, prosess og produksjonsindustri og offentlig virksomhet.  Store komplekse virksomheter der det stilles krav til å oppfylle alle lov og rammekrav samtidig som man skal skape gode resultater.

epost: are.jaastad@karabin.no

mobil: +47 909 85 450

Jan-Petter Abelsen

Leder Salg 

Jan-Petter har spisskompetanse innenfor arbeid med gevinstestimering og gevinstrealisering i selskap med betydelige endringsbehov. Han har mer enn 15 års erfaring fra revisjon, finans og management consulting og har i de siste 11 årene ledet forbedringsprosjekt i krysningspunktet prosess, teknologi, organisasjon og målstyring. Jan-Petter har solid erfaring fra krevende virksomheter, både operativ erfaring som utleid leder og leder for komplekse forbedringsprosjekt.

Han har blant annet vært CFO/økonomidirektør i Karsten Moholt, Tilbords, Solid Vedlikehold og StS Gruppen og har opparbeidet seg verdifull praktisk erfaring med implementering av endring.

Jan-Petter er styreformann i Thomsen-gruppen som blant annet eier og driver Glass-Thomsen butikkene i Bergen.

epost: jan-petter.abelsen@karabin.no

mobil: +47 982 64 373

Vibeke Eide

Leder Marked

Vibeke har 20 års erfaring som leder innen bransjene telekom, varehandel, forsikring og energi. De siste 9 årene har hun i tillegg jobbet med Lean og kontinuerlig forbedring, som har gitt store varige og dokumenterte gevinster for selskapene. Vibeke har i flere år som leder jobbet med DiSC for å utvikle team og enkeltpersoner, i endringsprosesser og for å optimalisere kommunikasjonen internt og eksternt i selskapene. Hun har i over 20 år jobbet i diverse styrer i teknologiselskaper, og har vært styremedlem i Lean Forum Bergen de to siste årene. Vibeke er sertifisert i PRINCE2 og Everything DiSC®. Videre utdanner hun seg i disse dager i Lean Six Sigma Black Belt.

epost: vibeke.eide@karabin.no

mobil: +47 900 42 200

Alexander Bugge

Daglig leder Oslo

Alexander er prosjektleder og rådgiver i grensesnittet mellom virksomhet/forretning og IT. Han har erfaring med å realisere strategier og virksomhetsmål i prosjekter gjennom samspill av digitalisering, kundereiser, prosessdesign og forbedringsmetodikk, virksomhetsarkitektur og endringsledelse innen telekom, IKT og offshore.

Han har erfaring med forbedring og gevinstrealisering fra blant annet Get, Aibel, Dresser-Rand og Siemens Sub Sea. Her har han gjort prosjekter innen digitalisering med selvbetjening og automasjon, prosessdesign, porteføljestyring og prosessforbedring.

Han har metodekompetanse innen Lean implementering, Lean Six Sigma, TOGAF, Management of Portfolios, Scrum, ITIL, Prince2-prosjektledelse og fasilitering.

epost: alexander.bugge@karabin.no

mobil: +47 926 20 185

Dan Wange

Leder Rekruttering

Dan er utdannet Master i strategisk ledelse fra NHH og MacQuarie University, og har siden han begynte i Karabin i 2007 arbeidet med prosjektledelse og prosessforbedring innen olje og gass og offentlig sektor. Dan har bred erfaring med gevinstrealisering med dokumenterbare resultater, risikostyring og implementering av arbeidsprosesser. Sertifisert i PRINCE2, ITIL og LEAN Six Sigma Green Belt.

epost: dan.wange@karabin.no

mobil: +47 966 26 263

Robert Lohne

Leder Innovasjon og forbedring

Robert har 10 års erfaring som konsulent, og har en Mastergrad i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra UiB. Han har meget god kjennskap til og erfaring fra rammeverk innen IT og teknologi, og er sertifisert innen både ITIL og Lean Six Sigma. Robert har også erfaring fra arbeid med Design Thinking, produktutvikling og gevinstrealisering. Han har bred bransjeerfaring fra både telekom, kraft, næringsmiddelindustri, olje og gass samt offentlig sektor. 

epost: robert.lohne@karabin.no

mobil: +47 908 09 586

Cathrine Daae

Økonomisjef

Cathrine er utdannet Siviløkonom fra NHH, og har solid erfaring med økonomistyring og revisjon fra Andersen, Deloitte og Advent Ltd i London. Hun har vært med i Karabin siden 2007.Cathrine er utdannet Siviløkonom fra NHH, og har nærmere 20 års erfaring innen revisjon, regnskap, økonomisk styring, intern kontroll, økonomisk og finansiell analyse samt forretnings- og administrasjonsprosesser.

Hun har bakgrunn fra selskaper som Andersen, Deloitte og Advent Ltd i London, og har vært med i Karabin siden 2007.

epost: cathrine.daae@karabin.no

mobil: +47 918 19 422

Styret

Karabin har et profesjonelt styre som arbeider aktivt for å videreutvikle Karabins posisjon som det ledende forbedringsmiljøet i Norge.

Styreleder Ivan Alver er en av grunnleggerne av Saga Corporate Finance og er styremedlem i Global M&A. Styremedlem Eva von Hirsch har mangeårig nasjonal og internasjonal executive ledererfaring og konsulenterfaring fra selskaper som ABB, Volvo, ICA, DnB, Telenor og Aker. Styremedlem Morten Foros Krohnstad er partner i advokatfirmet Shjødt. Styremedlem Dan Wange sitter i selskapets ledergruppe og Robert Lohne er ansattrepresentant i styret.

Kontakt oss