Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter med digitalisering, digitaliseringsstrategi, automatisering, digital samhandling og selvbetjeningsløsninger.

Vi hjelper deg å legge en effektiv digitaliseringsstrategi

Ved å benytte seg av digitale, smarte løsninger kan ditt selskap transformere seg til å bli mer robust og konkurransedyktig.

Uansett hvor digitalt modent ditt selskap er anbefaler vi i Karabin å gjøre et godt forarbeid hvis du ønsker å bli mer digital og fremtidsrettet. Da er sjansen stor for at du prioriterer prosjektene som realiserer gevinster for ditt selskap.

Møte trusler i markedet

De fleste bransjer opplever at det har kommet nye og smidigere aktører på markedet – og det kommer stadig flere. Ved å benytte seg av smarte, digitale løsninger kan nykommerne seile opp som trusler mot tradisjonelle aktører. Konkurrentene kan oppfattes som små i dag, men hyppig endringstakt gjør at situasjonen raskt kan endre seg. Derfor er det viktigere enn noen gang å være forberedt.

Slik jobber vi 

I digitaliseringsarbeidet benytter vi oss av anerkjente metoder, og vi har fokus på at virksomhetsmålene i selskapet ditt skal understøtte tiltak som iverksettes.

For å sikre gevinst jobber vi blant annet mye med:

  • Modenhetsanalyse
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Selvbetjeningsløsninger
  • IoT
  • Data og analyse

Spør oss

Spør oss

Yvonne Hansen

Leder Marked