Karabin har dyktige konsulenter som hjelper sjømatnæringen med prosjektledelse, effektivisering, digitalisering og generell forbedring.

Sjømatsektoren er viktig for Norge. De fremste næringsklyngene er i Norge, med verdensledende lakseoppdrettere, fôrprodusenter, vaksineprodusenter og andre leverandører og tjenestetilbydere. Sjømatsektoren er innovativ og fremdeles i rivende utvikling, og det pågår en digitalisering og betydelig produktutvikling.

Karabin kan bistå i alle typer prosjekter for Sjømatnæringen – fra å gjennomføre analyser og forbedringer i selskaper, til å sørge for at ny teknologi innføres i henhold til strategi og planlagt kostnad. Våre erfarne konsulenter kan også bidra i innovasjonsprosesser, enten det er produktutvikling, ny strategi eller forbedring av eksisterende logistikk, produksjonsrutiner og salgsrutiner. 

Spør oss

Spør oss

Randi Glørstad

Partner og daglig leder Trondheim