- Vi har mye å tilby de erfarne!

Kåre Nystad gikk til Karabin fra stilling som direktør i et av de store konsulentselskapene. Han mener Karabin er et attraktivt valg for konsulenter og ledere med noen års fartstid.

- Karabin har spennende kunder helt fra store industrikonsern av typen Equinor og BKK, til offentlig tjenesteleverandører innen høyspesialiserte områder. Både driften, lønnsmodell og ikke minst dokumentasjon gjennom gevinstbrev bidrar til at Karabin skiller seg ut fra de fleste andre konsulentselskaper, sier Nystad.

Fra sjø til land

Sjefen på Karabins Bergenskontor har lang ledererfaring. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har hatt en rekke stillinger i Forsvaret og i Etterretningstjenesten.

- Jeg er jo en Marinemann, men da vi fikk barn bestemte jeg meg for å gå på land. Nå har det blitt mer enn tolv år som konsulent.

En moderne konsulentrolle

Nystad kjente Karabin mest som konkurrent. Men en tidligere kollega begynte i ledelsen i Karabin, og etter et møte ble Nystad overbevist om at det ledende selskapet innen forbedring ville være en spennende utfordring.

- Jeg opplever at konsulentrollen er i utvikling. Det stilles tydeligere krav fra oppdragsgiverne, det er et sterkere kostnadsfokus og ikke minst er det et økende krav om å bevise at man faktisk leverer noe konkret som bedrer bunnlinjen, sier Nystad.

Karabin var en pioner i å få signerte gevinstbrev fra oppdragsgiverne. Nå dokumenterer Karabin gevinster hos kundene på over en milliard kroner i året. Dette er noe Kåre Nystad synes er motiverende.

- Som konsulenter ønsker vi å gi valuta for pengene. Gevinstbrevene er motiverende internt fordi disse er bevis overfor kunder og kolleger at arbeidet vi gjør er meget verdifullt. I tillegg bidrar fokuset på gevinstbrev til at det i selve forbedringsprosessene alltid er måling og dokumentasjon, det er skjerpende for alle parter.

Vil doble

Karabin er i vekst. Den største veksten ventes å komme i Oslo, men Kåre Nystad forventer også betydelig omsetningsøkning i byen mellom de syv fjell.

- Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal doble antall ansatte i Bergen. Det er vi posisjonert for. Vi har nylig flyttet inn i nye lokaler i Bergen Media City, vi får meget gode tilbakemeldinger fra kundene og vi tilbyr tjenester som er verdiskapende, sier han.

Ønsker flere erfarne konsulenter

De seneste årene har mange erfarne ledere begynt i Karabin. De har gjerne kommet fra gode stillinger fra bransjer som blant annet bank & finans, og prosessindustrien. Lederen av Karabin Bergen ønsker å også ansette flere dyktige mennesker som har noen års fartstid som konsulent og som er vant med å gi råd.

Atle Sandal, Hege Holvik, Jan-Petter Abelsen er erfarne konsulenter i Karabin

- Vi har en organisasjon som jeg mener er meget attraktiv. Karabin har valgt en lønnsmodell der de som faktisk utfører jobben får høyest inntjening fra den. Dermed er det mulig å avansere mye raskere i lønnsstigen enn mange andre steder. Vi prioriterer også at de ansatte skal få bruke tid til faglig oppdatering, og at det skal være en god balanse mellom arbeid og fritid. Min jobb som leder handler om tilrettelegging for at de ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb.

Det er selvsagt både fordeler og ulemper ved å arbeide for et mellomstort selskap sammenlignet med et stort konsern eller et lite gründerselskap. En av fordelene Kåre Nystad setter pris på i Karabin er evnen til hurtig omstilling.

- Selskapet har nå en størrelse som gjør at vi klarer å snu oss rundt og hurtig tilegne oss kunnskap og levere innenfor de aller nyeste trendene som robotisering og annen digitalisering. Det er utfordrende, men aller mest spennende og faglig tilfredsstillende, sier han.

Markedet vokser

Både finanskrisen og oljekrisen bidro til at hele bransjer har måttet bli mer effektive. I tillegg opplever offentlige organisasjoner krav om at de skal kontinuerlig klare å tilby flere og bedre tjenester med et strammere budsjett.

Dette har gitt vekst for konsulenter som tilbyr Lean og andre typer forbedringsarbeid. Karabins klare metodikk og dokumentasjon gjør at selskapet har tatt en sterk posisjon.

- Vi ser at etterspørselen etter våre tjenester har økt betydelig og fortsetter å øke. Internt venter jeg høy vekst både i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Slik jeg ser det er tilgangen på dyktige og engasjerte fagfolk det eneste som eventuelt kan begrense veksten noe. Jeg oppfordrer derfor erfarne ledere og erfarne konsulenter om å ta kontakt for en prat – en karriere innen forbedringsarbeid åpner en rekke muligheter, avslutter Kåre Nystad.

Kjære leser! Er du også interessert i en karriere hos Karabin? Les mer inne på våre karrieresider

Spør oss

Spør oss

Kåre Nystad

Daglig leder Bergen