- Sirkulærøkonomi blir viktigere for alle bedrifter!

Mer gjenbruk, økt levetid for produktene og det å dokumentere bærekraftig drift forventes nå av både store og små bedrifter, forteller seniorkonsulent Oskar Lindbäck i Karabin.

Sirkulærøkonomi er et begrep som blir stadig mer brukt av politikere og næringslivsledere. Det vil bli investert enorme summer innen gjenbruk og ombruk de kommende årene. Kravene kommer suksessivt til å øke, noe som kan gi gode forretningsmuligheter.

- Det er en veldig fornuftig tankegang å jobbe for gjenbruk av råvarer. Alt du forbruker kan kanskje ikke gjenvinnes, men klarer du å strekke levetiden på enkelte produkter er det et steg i riktig retning! Det å forlenge produktlevetiden vil ikke bare gi kjempegevinster for samfunnet, men innebærer også store muligheter for den enkelte bedrift, sier Lindbäck.

Kundene krever mer

Oskar Lindbäck er seniorkonsulent og hjelper organisasjoner og bedrifter med å realisere gevinster. Han opplever at bærekraft og sirkulærøkonomi blir viktigere for hvert år som går.

- Kundene blir mer og mer opplyste og informasjonen er mer tilgjengelig. Det er bare å se på bærekraftsrapportering i årsrapporter – for bare få år siden var ikke dette veldig vanlig, men i dag står gjerne bærekraft i overskriften på første side i årsrapporten, sier Oskar.

Han legger til at det å ha en bærekraftig økonomi er viktig for mange kunder, spesielt de yngre. 
-  Utover å besitte rollen som forbruker, skal også den ynge generasjonen på sikt finne seg arbeidsplasser. Her vil bærekraft spille en stor rolle, og bedrifter som neglisjerer klimautfordringer kan miste konkurransekraft i jakten på de beste hodene. 

Milliardinvesteringer kommer

Regjeringen skriver på sine nettsider at utvikling mot en mer sirkulær økonomi vil kunne bidra både til grønn omstilling og økt konkurransekraft i etablerte virksomheter, samt å legge grunnlag for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

Derfor er investeringsviljen hos politiske partier høy. Et eksempel er Senterpartiet, som nå sier de vil ha et statlig investeringsselskap med minimum 10 milliarder kroner i kapital for utvikling av norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon.

Prinsipper

- Sirkulærøkonomi er prinsipper for å beholde materialer og andre ressurser så lenge som mulig i kretsløp, ved gjenbruk og å strekke levetiden for et produkt. I en sirkulærøkonomi er det sånn at etter man har brukt produktet en gang blir det en gjenbrukssirkel på hele eller deler av råvarene, slik at råvarene ikke går til spille, sier Lindbäck.

Industriproduksjon og byggebransjen er klassiske eksempler der gjenbruk har stor verdi. Et annet, nytenkende konsept for mer effektiv ressursbruk er tjenestedeling, eksempelvis bildeling.

- I Oslo blir en bil i gjennomsnitt brukt 5 prosent av tiden. Det innebærer i praksis at mange personer kan og bør benytte den samme bilen for å få den nærmere 100 prosent utnyttet. Med en slik tankegang strekker man den ressursen videre ved hjelp av tjenestedeling. Det kan ha en stor samfunnsmessig verdi ved færre parkeringsplasser, mindre køer, bedre veiutnyttelse, etc. I dag vokser bildelingstjenester raskt i storbyene og gir et godt bilde på deling av ressurser som et moderne svar på det mer tradisjonelle produktsynet på sirkulærøkonomi.

Trenger ikke være komplisert

Oskar Lindbäck bistår kundene med å bli mer bærekraftige, og med å bevise hvor bærekraftig bedriften faktisk er.

- Konseptet sirkulærøkonomi er ikke spesielt komplekst, men det har vært lite fokus på det i mange bedrifter. Den situasjonen har endret seg, og det vil i nær fremtidig skje radikale endringer i forventninger til bedriftene.

Han forteller at mange tror de må finne opp noe revolusjonerende, som ny teknologi eller et nytt produkt.

- Det trenger ikke nødvendigvis å være så komplisert! Det handler ofte om å løfte blikket for å finne nye markedsmuligheter, og deretter å sette opp en plan. Vi har mange firmaer som har vært bakpå og som kommer seg raskt i god posisjon. Kundene henter ofte inn konsulenter med fagkompetanse, men på sikt er det viktig at også ansatte i bedriften selv sitter på kompetansen. Det handler delvis om å oppfylle økte krav fra kunder, banker, investorer og myndigheter, og delvis om å oppdage og tjene på markedsmuligheter som holder på å åpne seg opp, avslutter Oskar Lindbäck.

Spør oss

Spør oss

Oskar Lindbäck

Seniorkonsulent