Endringsprosesser, teknologi, mennesker

Klar til å gyve løs på 2019?

Robotisering, VR, AR og andre teknologier endrer markeder. Yvonne Hansen i Karabin beskriver nedenfor noen av trendene og forretningsmulighetene disse kan gi i det nye året.

Publisert 02/01/2019

Skrevet av: Yvonne Hansen, ledende konsulent og fagansvarlig for Digitalisering 


Ved inngangen til et nytt år er det tid for å summere opp det som har vært, før vi retter blikket mot strategi og planer for 2019. Året er allerede i gang, og mye skal på plass. Endringene fortsetter å strømme på. Viktige stikkord er ikke bare teknologi, men også kultur, ledelse og kommunikasjon.

I 2017 var det ekstremt fokus på de ulike typer teknologier som hadde vokst frem, og de fleste kommentatorer fokus på hvordan man kunne ta teknologien i bruk. I 2018 kom Gartner og andre store analyseselskaper med rapporter som viste at det ikke var teknologien som skapte utfordringer, men menneskene.

Hvis du har jobbet med prosjekter, teknologi, prosesser og mennesker så kommer dette neppe som en stor overraskelse. Ny teknologi blir etter hvert hyllevare. Styrket konkurranseevne kommer først når du klarer å bruke ny teknologi til å skape gevinster.

 

Ekstreme muligheter

Det er fortsatt ekstreme muligheter med tanke på teknologi. Mange selskap og bransjer (for eksempel helse og offshore) er godt i gang med å koble internett til “ting” (IoT). Flere og flere hus transformeres til smarte hjem, og klærne våre utstyres i økende grad med teknologi fremover. Blockchain er en egen affære, som har fått mye oppmerksomhet. Samtidig innser mange at dette er en vanskelig type teknologi å jobbe med.

Når det gjelder AR (augmented reality) er mitt inntrykk at flere har tro på dette enn VR (virtual reality). Det kan hende din virksomhet har mer bruk for sistnevnte enn førstnevnte – kommer helt an på.

Midt oppi all denne teknologien er det viktig å tenke på sikkerhet. Har du ikke allerede registrert “cybersikkerhet” som viktig – gjør det! Det henger dessuten delvis sammen med GDPR (General Data Protection Regulation), et begrep de fleste av oss har blitt godt kjent med gjennom 2018.
 

Lei av chatboter

I 2018 så vi chatboter poppe opp som paddehatter. Mange er nå lei av dem. Annenhver webside har Intercom-integrerte chatbot-løsninger, mens andre har mer avanserte funksjoner. Vi ser at slike boter bare dekker en liten del av kundereisen, og det er ganske mye jobb med dem også. Men jeg tror de som har kommet langt i dette arbeidet uten tvil vil være hestehoder foran dem som ikke har gjort noe.

 

Analyse og stemmestyring

AI og alt som ligger innen dette begrepet er selvsagt superspennende, og vi har vel knapt sett starten av alt som kommer. Nå legges stemmestyring på alle mulige devicer, og snart styrer vi alle TV-en med stemmen. Vi genererer dessuten store mengder med data, men mange famler fortsatt med å få orden på tallene.

Når vi kobler sammen de ulike teknologiene får vi enorme muligheter - tenk bare på hvor effektivt det blir når du kobler dataanalysen med AI (og unngår å drifte et kobbel av analytikere). Eller når vi kan koble stemmestyrte devicer til APIer som gjør at vi kan bestille den nye telefonen eller hva det måtte være via Alexa i stua.

Tøft å feile?

Fra USA har vi stadig vekk hørt om hvor bra det er å feile. Det har tatt litt av ettersom de færreste selskap egentlig har råd til feiling.

Nå virker det heldigvis som dette tones ned (i USA), og man fokuserer på “læring og utvikling” fremfor begrepet “feile”.

Noen selskap har klart å skape en fryktkultur som gjør at ingen tør å foreslå noe nytt, mens man i andre selskaper forventer at du skal feile noen prosjekter raskt, slik at du raskest mulig skyter gullfuglen (flest av disse selskapene finner du i Silicon Valley). Hvis du ønsker å fokusere på innovasjon, hva med å sikte mot et sted mellom disse ytterpunktene?

Innovasjons-slakterne
Når vi først er inne på innovasjon, hvordan får du dine ansatte til å tenke mer innovativt? De som jobber for å fremme innovasjon i selskap står ofte alene. Det verste av alt er at de ofte blir motarbeidet av ansatte som Gartner definerer som “innovasjons-slaktere”. I løpet av et år er et stort antatt ideer slaktet fra innsiden. Men det skjer ikke bevisst. Ingen går rundt i korridorene og dreper ideer bevisst, samtidig er det nettopp det som skjer. Mange vet ikke at de dreper ideer, de ønsker bare å beskytte, de ønsker å sikre forutsigbarhet og ikke minst sikkerhet.

Alle disse tilsynelatende gode egenskapene står i veien for nytenking. Ansatte som dreper ideer kan komme fra alle lag i organisasjonen. Dette fenomenet er interessant, og det er et enkelt eksempel på at hvis du skal fremme innovasjon i ditt selskap, så må du jobbe taktisk med det.

Riktig kultur?

For å spinne litt videre til kultur, så vet vi alle at dette er en barriere for endring i mange bedrifter. Hvis vi skal endre forretningsmodeller, digitalisere og drive omfattende endring så trenger vi å ha med oss de ansatte – for vi er (inntil videre) helt avhengige av måten de jobber på.

Hvis du er så heldig at du har en kultur som går i takt med strategien, så kan du akselerere strategien. De fleste er ikke så heldige.

Kultur kan ikke nødvendigvis støtte strategien din. Hvis du har en risikoavers kultur, så vil en strategi som krever mye risiko ikke få støtte av kulturen. Hvis du har en kultur som kun verdsetter ansatte med dyp ekspertise, så vil ikke det hjelpe deg hvis strategien krever ansatte med bredere kompetanse som kontinuerlig lærer seg for eksempel ny teknologi.

 

Kultur spiser strategi

Gjennom 2018 har mange fått erfare at kultur virkelig spiser strategi til frokost. Vi vet at det er slik, men det virker som spesielt noen ledere tror de sitter på fasiten på hvordan de skal temme og forvandle kulturen alene.

Jeg tror mange i 2019 er nødt til å gå tilbake til start og begynne på nytt. Jeg har ingen tro på at du kan tvinge folk til å opptre på den måten du vil. Det er mange fasetter her, men jeg tror at jo mer du strever for å få tredd dine tanker ned gjennom organisasjonen, jo mer motstridig risikerer du at ansatte blir.

Vi mennesker er rustet til å klare utrolige omstillinger. Men vi liker ikke å endre oss hvis vi ikke skjønner hvorfor vi skal gjøre det, eller hvis vi ikke er enig i endringen. Her kommer kommunikasjon inn for fullt, for det nytter heller ikke å pakke budskapet inn i corporate-mumbo-jumbo. Snakk om virkelige destinasjoner og konkrete budskap som de ansatte kan kjenne seg igjen i og ikke minst forstå – da er sjansen større for at endringen skjer raskere.

 

Kommunikasjon fjerner frustrasjon

God kommunikasjon er SÅ undervurdert! Jeg har i dette innlegget nevnt innovasjon, endringer og teknologi, og kommunikasjon er sentralt på alle disse områdene. Kommunikasjon bør også styrkes i prosjekter slik at man unngår mye frustrasjon og misforståelser.
 

Mitt råd til ledere ved inngangen til det nye året er å  sørge for at du har med deg organisasjonen din i 2019. Hvis du ønsker å være en god leder, prøv å løfte de andre frem og ha mindre fokus på deg selv.
 

Tenk på hvilken kultur du ønsker å skape og gjør en innsats for å få det til. Ha en god strategi som du enkelt kan justere ved behov, og når du setter i gang med prosjekter så må målet være en form for gevinst. Krydre denne blandingen med solid kommunikasjon og det hele kan bli riktig bra!

I Karabin har vi i femten år bistått bedrifter og organisasjoner med å realisere sine strategier.  Endringsledelse som tar menneskene på alvor og sikrer gevinster er det vi brenner for. De siste 7 årene har vi skapt 5,3 milliarder i dokumenterte resultater for våre kunder.

Tilbake til Aktuelt


Skrevet av: Yvonne Hansen, ledende konsulent og fagansvarlig for Digitalisering 

Kontakt: 406 39 370  / yvonne.hansen@karabin.no

Yvonne Hansen er ledende konsulent i Karabin Oslo og bistår organisasjoner med lønnsomme omstillinger og gevinstrealisering. Hun har bakgrunn som digital sjef i organisasjoner som KPMG, Handelshøyskolen BI og Codex Advokat Oslo. Yvonne Hansen var styremedlem i Norsk Kommunikasjonsforening i Oslo i fem år.  

Kontakt oss