Karabin satser tungt i Bergen

Karabin Bergen opplever en betydelig etterspørsel og søker etter flere dyktige rådgivere. Samtidig opprettes en ny lederstruktur for å gi ansatte tett oppfølging også når organisasjonen vokser kraftig.

- Her på kontoret i Media City i Bergen er vi nå 38 kollegaer som jobber i Karabingruppen. De siste årene har vi vokst betydelig, og all vekst har vært organisk. Den veksten ønsker vi skal fortsette. Da trenger vi flere kolleger i Bergen og i de andre byene, forteller Dan Wange.

Godt faglig og sosialt tilbud

Dan Wange er ny leder for Karabin Bergen. Han vært en sentral del av ledergruppen på konsernnivå i mange år, og har arbeidet som konsulent i Karabin i 14 år. 
I Bergen har Karabin nå valgt å opprette en ledergruppe bestående av Robert Lohne og Hege Holvik, i tillegg til Wange. Lohne har vært ansatt i 13 år, Holvik i 5 år. Alle arbeider også i prosjekter som strategiske rådgivere for kunder.

- Det er viktig for oss at hver enkelt medarbeider blir sett og får en god oppfølging. Vi har valgt å gjøre det slik at Dan har personalansvar for de aller mest erfarne, Robert har personalansvar for dem med noen års fartstid, mens jeg følger opp dem som er relativt nyutdannet. Det er en måte å få mer tid til hver ansatt, forteller Hege Holvik.

Lederne legger til rette for utvikling, diskuterer karrierevei og arrangerer faglige og sosiale treffpunkt. Karabin tilbyr ekstern sertifisering og intern opplæring, fleksibel arbeidstid og arbeidssted, mulighet for å sømløst bytte by eller arbeide med prosjekter andre steder i landet, med mer.

Tidlig ansvar

Karabin har en rekke store kunder som er markedsledende innen sitt segment. Samtidig som Karabin konkurrerer med de store internasjonale konsulenthusene om spennende oppdrag, er det mulighet for raskere karrierevei enn det de store tradisjonelt har kunnet tilby. Det er attraktivt.

- Vi opplever at mange erfarne konsulenter og ledere bytter til Karabin blant annet fordi vi har en flat struktur hvor det er lettere å ta og få ansvar, bli sett og få jobbe med interessante kunder og prosjekter. Det er en trend vi ønsker, og den økte satsingen vår på tilrettelegging og oppfølging er blant annet for å sikre at hver enkelt medarbeider opplever god støtte, sier Robert Lohne.

Forbedring, brukeropplevelser og økonomi

Karabin har de siste to årene opprettet to søsterselskaper – designselskapet Karabin Sans som driver med brukeropplevelser, tjeneste- og UX-design for blant annet banker og mediekonsern, og Karabin Valent som leverer konsulenttjenester og «management for hire» innen økonomifaget.

- Dette er spennende bransjer og spennende selskaper! Det er veldig interessant å samarbeide med Sans og Valent på oppdrag, det gjør vi en god del nå. Det gir en dynamikk som er faglig interessant og utviklende, samtidig som vi kan levere en bredere pakke til kundene våre, forteller Hege Holvik.

Balanse

I Karabin er det lik fordeling mellom kvinner og menn. Også i ledelsen er det omtrent lik andel kvinner og menn.

- Dette er ikke veldig bevisst rekrutteringspolitikk. Høy kvinneandel skyldes at kvinner og menn er like gode konsulenter, og da er det naturlig at dette reflekteres i selskapet og i ledergruppen, sier Dan Wange.  
Faglig har nok Karabin en større andel erfarne ansatte enn de fleste andre konsulenthus. Det skyldes delvis at strategisk arbeid og gevinstrealisering typisk er oppdrag som utføres av konsulenter som har erfaring.

- Vi jobber i team med både seniorer og nyutdannede. Likevel vil relativt nyutdannede oppleve at vi gir dem ansvar tidlig, og så får de den støtten de trenger for å kunne levere godt, sier Holvik.

Både privat og offentlig

Karabin er kjent for å bistå bedrifter innen olje- og gass, kraft, bygg og anlegg, media, eiendom og industri med å arbeide smartere og slik hente ut store gevinster. De siste årene har stadig flere offentlige virksomheter også valgt å benytte Karabins tjenester.

- Vi har en metodikk som fungerer uansett bransje. Jeg er glad for å kunne bistå også offentlige virksomheter med å levere bedre tjenester til innbyggerne, få mer ut fra hver budsjettkrone og skape bedre arbeidsdager for de ansatte. Fremover vil vi se enda flere forbedringsprosjekter fra det offentlige, og det er et gode for oss alle, sier Dan Wange.

Vokser også i Oslo, Trondheim og Stavanger

Karabingruppen vokste nærmere 30 prosent i Covid-19 året 2020. Interessen for gevinstrealisering og forbedring er stor over hele landet, og Karabin søker etter flere konsulenter i alle de fire byene.  

- Vi vil ha offensive folk som vil opp og frem og som ønsker seg noe mer enn en vanlig jobb! Det vil av og til være høyt arbeidspress, men det vil være fleksibilitet. Og så har vi et meget godt sosialt miljø og spennende oppdragsgivere, avslutter Dan Wange.

Karabin har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Karabin er Norges fremste miljø for gevinstrealisering målt ved dokumenterte forbedringer. 

Spør oss

Spør oss

Dan Wange

Daglig leder Bergen