Ivar Borge ny styreleder i Karabin

Investor Ivar Borge er en kjent næringslivstopp og strateg i det bergenske næringslivet etter 20 år som partner i PwC og leder av blant annet «Ressursgruppe Strategiske Rådgivere» i Bergen Næringsråd.

Borge er nå investor på fulltid og går inn som aktivt styremedlem i selskapene han investerer i.  I forkant av generalforsamlingen onsdag 2. mai kjøpte han 10% av aksjene i Karabin og blir sammen med grunnlegger Ole Øyen største eier i selskapet. Ivar ble på samme generalforsamling valgt til styreleder i Karabin.

- Karabin har dokumentert 3,9 milliarder kroner i besparelser for kundene. De har gode metoder, modeller og ikke minst svært dyktige ansatte, forteller Borge.

- Jeg har kjent Ole og Karabin siden selskapet ble etablert, og er imponert over hvor mye de har fått til for kundene og veksten de har hatt. Det er med ydmykhet jeg går til oppgaven som styreleder, men forhåpentligvis kan jeg bidra til at veksten fortsetter også ved kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim, sier Borge.

Konsulentene med base på Kråkenes har vokst til å bli blant de aller største og velrenommerte i Norge på sitt felt. Veksten ser ut til å fortsette da stadig flere ledere ser viktigheten av digitalisering og forbedringsprosesser, og å måle og dokumentere økonomiske gevinster.

Vår hovedregel er at kundene våre skal spare minst 4 ganger innsatsen uansett type utfordring, uansett om du er privat eller offentlig virksomhet, forteller sjefen for konsulentene i Karabin.

- Å få om bord Ivar, har vært et høyt ønske lenge. Hans brede erfaring blir nyttig når vi nå skal inn i en ny vekstfase, avslutter Ole Øyen.

Ivar Borge er tilknyttet det bergenske investormiljøet Tripod Capital Collective og arbeider som aktiv investor i flere bedrifter. Investor Ivan Alver er en annen kjent strateg tilknyttet Tripod. Alver går fra vervet som styreleder i Karabin til å være vanlig styremedlem og har samtidig kjøpt seg opp til 10% eierandel.

 

For ytterligere kommentarer:

Ivar Borge: +47 952 61 294
Ole Øyen: +47 906 10 380

 

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir