Er virtuelle møter digitalisering?

«Korona-krisen har virkelig gitt oss fart på digitaliseringen», sier mange og sikter til at vi møtes digitalt. Noen mener situasjonen gjør oss «heldigitale». Et virus har forårsaket en ny hverdag, men er virtuelle møter digitalisering? Definisjonen begrepet er fortsatt sprikende.

 

For rundt et tiår siden seilet digitalisering for fullt inn som et buzzord, men nå hører du begrepet bli nevnt på t-banen og av «mannen i gata». Likevel er det ulike tolkninger av begrepet, og ordet skaper fortsatt forvirring ikke bare i selskaper men også innen bransjer. Det kan oppstå utfordringer knyttet til ulike forventninger, og videre frustrasjon og unødvendige debatter dersom ledergruppen ikke er i synk. Ikke minst kan prosjekter feile, og vi taper beregnede gevinster.

Selskap og bransjer som har utarbeidet en felles forståelse av digitalisering (og annen utvikling) og satt felles mål har ofte mer suksess enn andre.

Mer av det samme

Virtuelle møter, som har eksplodert under Korona-krisen, har vi holdt på med i mange år. Forskjellen er at vi gjør mer av dette enn ellers, og at vi kjører mer kompliserte prosesser i våre virtuelle møter nå - som workshoper eller tavlestyring. Mange har også fått en pangstart på Microsoft Teams, Zoom og webinar-programmer. Men at disse tider gjør oss «heldigitale» og gir et løft i digitaliseringen er å dra det langt. Likevel er slike påstander harmløse, det finnes langt verre eksempler på forvirring rundt begrepet digitalisering.

Frustrasjon og debatt

Vi har alle vår egen kognitive forståelse av verden rundt oss, og det kan også forme vår oppfatning av hvordan digitalisering defineres. Vi er alle opptatte av vårt eget fagfelt, og dette preger naturligvis hvordan vi reflekterer. I ledergrupper hvor du finner mange ulike fagdisipliner som legger ulike tolkninger i digitalisering, kan dette bli et større problem.

Ulike fagdisipliner

Tre ulike ledere, for eksempel innen marked, IT og økonomi, kan ha tre ulike syn på hva digitalisering er. En leder innen markedsføring tenker kanskje mer i retning av e-handelsplattformer og automatisering av kundeprosesser. En leder innen IT vil tenke på skyløsninger og smarte arkitekturløsninger, mens en økonomileder kanskje tenker på automatisering av prosesser innen finans eller analyseverktøy som kan avdekke nye vekstmuligheter.

Bransjer

Hvis vi utvider perspektivet vil vi også se forvirring og misforståelser i bransjer. Sprikende digital modenhet vil også være en utfordring, for noen aktører er langt fremme innen digitalisering mens andre ligger langt etter. Denne kløften blir stadig større. Uansett hvilke områder du studerer så vil du se et stort gap på selskapene når det gjelder forståelsen knyttet til digitalisering; eksempelvis bygg- og anlegg, kraft, energi, industri, advokater- og konsulenter eller shipping.

Hvordan løse problemet?

Det er viktig å bruke tid på å skape en felles forståelse. Det finnes ulike opplegg og prosesser som leder frem til dette målet. Ofte henger digitalisering sammen med selskapets fremtidige retning, så hvorfor ikke bake inn felles plattform og forståelse i din neste strategiprosess?

Spør oss

Spør oss

Yvonne Hansen

Leder Marked