Bedre lønnsomhet med Lean Six Sigma

- Unødvendig mange prosjekter får dårligere resultat enn ventet. Innføring av Lean Six Sigma-metodikken gjør deg i stand til å arbeide smartere og være tryggere på at gevinstene oppnås, forteller Vibeke Eide, partner i Karabin.

Vibeke Eide har 15 års erfaring med forbedringsarbeid og tok svart belte i Lean for mange år siden. Nå er hun leder for Tjenester, kompetanse og fag i Karabin, landets fremste forbedringsmiljø målt ved dokumentert gevinstrealisering for kundene. Nedenfor gir hun oss noen av sine beste tips til lønnsom bruk av Lean Six Sigma.

Gir bedre drift

- Enkelt forklart kombinerer Lean Six Sigma to av verdens mest populære metoder for å drive effektivt; Lean-prinsippene for å unngå sløsing av blant annet tid og ressurser, og Six Sixma-prinsippene som bidrar til å redusere feil og øke effektiviteten i prosesser, sier Eide.

DMAIC-modellen er en viktig del av Lean Six Sigma. De fem bokstavene står for fem faser:
•    Define (definere målet)
•    Measure (måle)
•    Analyze (analysere)
•    Improve (forbedre)
•    Control (kontrollere)

- Dette er en systematikk som fungerer, men metoden må brukes riktig! Min erfaring er at kundene er opptatt av «Improve», altså selve forbedringstiltakene, og gjerne analysen i forkant, men at de vil bruke mindre tid på de første stegene. Det er en felle som er viktig å ikke gå i, forteller Eide.

Hun forklarer at det i starten er smart å bruke en del tid på å definere og gjøre gode målinger og analyser. Da vil implementeringsfasen gå fortere. For mange er dette en ny måte å jobbe på. 

Måling bedrer lønnsomheten

- Når vi starter slike prosesser ser vi at mange bedrifter ikke har så god statistikk som de trodde. Vi hjelper dem da med dette. Ofte opplever ledelsen en helt ny verden når de kan ta beslutninger i drift basert på fakta i motsetning til synsing. Når beslutningsunderlaget blir mye bedre, blir som regel beslutningene også bedre, sier Eide.

Sammen med kollegene i Karabin hjelper hun kunder med å hente ut gevinster for mer enn en milliard kroner i året. Innen gevinstrealisering bruker Karabin en egenutviklet modell, der DMAIC-strukturen utgjør et viktig element.

Oppdager mønstre

- Selv om du har gjennomført en vanlig analyse, kan du likevel bli overrasket over det du finner ved å bruke Lean Six Sigma, forteller Oskar Lindbäck. Han er konsulent i Karabin og har siste året gjennomført sertifiseringer i Lean Six Sigma.

- Når du analyserer et datagrunnlag kan du ofte avdekke mønstre og trender som du ikke har lagt merke til tidligere. Basert på analysen kan du derfor få en formening om hvilke driftselementer du bør forbedre for å oppnå en smartere og mer effektiv drift, sier han.

Mens Karabin hovedsakelig arbeider for store konsern og organisasjoner innen bransjene olje & gass, kraft, finans, bygg, eiendom, sjømat, industri og det offentlige, mener Oskar Lindbäck at metodikken også kan og bør brukes av mellomstore og mindre bedrifter.

- Absolutt! Det er lønnsomt for alle å være tydelige på hva man skal oppnå, hente inn statistikk, analysere dataene for deretter å gjennomføre prosjektet og ha kontroll i ettertid.

Både prosjekt og drift

Eide og Lindbäck forteller at metodikken også kan brukes for å bedre driftsoppgaver. 

- I drift ser man gjerne på gjennomsnittet og mener driften er bra om gjennomsnittet er OK. Men ofte er mange dager bra, noen er dårlige, og gjennomsnittet altså OK. Ved å finne de underliggende mønstrene er det mulig å konsentrere innsatsen mot å korrigere kildene til feilene som oppstår, og slik få en enklere og enda bedre drift. Eksempler kan være alt fra bedre industriproduksjon til redusert feilfakturering. 

Slik kommer du i gang

I effektivitets- og forbedringsprosjekter er det vanlig å benytte eksterne konsulenter med erfaring fra tilsvarende oppgaver.

- Oppdragsgiver trenger ikke kunne Lean Six Sigma i detalj, modellen er det vi konsulenter som kan. Vår jobb er å innføre og styre systematikken, gi opplæring og forklare hvorfor vi må gjøre tingene i den rekkefølgen som vi vet fra erfaring gir best effekt. Oppfølgingsfasen, «kontroll», er også en viktig del, sier Vibeke Eide.

Hun forteller at Karabin tilpasser verktøyene til det enkelte oppdrag og bransje, og gjerne benytter flere anerkjente metoder. 

- Lean Six Sigma kombinert med prosjektmetodikk, det er en skikkelig vinner!

Fornøyde og effektive

Lean ble utviklet av Toyota i Japan for å redusere sløsing i produksjonen, mens Six Sigma ble utviklet i USA av Motorola og berømt da John Welch var toppsjef i giganten General Electric. Siden 2001 har disse to suksessmodellene blitt kombinert til «Lean Six Sigma».
- Fordelene er mange når du reduserer feil og driften går på skinner: Flere tilfredse kunder, en mer produktiv arbeidsdag, en mer proaktiv organisasjon og bedre arbeidsmiljø. Og om det er et mål å få økt vekst på bunnlinjen er dette et supert verktøy å bruke! avslutter Vibeke Eide.

Metodene

Lean Six Sigma 
Six Sigma
Lean

Vil du vite mer om Lean Six Sigma og andre metoder for bedre drift og prosjektgjennomføring? Kontakt Karabin i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim.
 

Spør oss

Spør oss

Vibeke Eide

Leder Tjenester, kompetanse og fag