Fra behov for endring til realiserte gevinster

Vi har en gjennomføringsmodell som sikrer sammenheng fra estimert effekt til realisert gevinst.

1) Estimere effekter:
 
    Sikre baseline og etablere hypoteser.

2) Kalkulere effekter: 
    Etablere gevinstanalyse og gevinstrealiseringsplan.

3) Implementere tiltak: 
   Optimalisere prosesser, ta i bruk ny teknologi, sikre riktig bemanning.

4) Måle effekter: 
   
Overvåke ytelse, stabilisere prosessene, sikre kontinuerlig forbedring.

5) Realisere gevinster:
   
Bedret lønnsomhet, leveringspresisjon og konkurransekraft.

Velprøvd metodikk

Ved å bruke standard metodikk som utgangspunkt for vårt forbedringsarbeid, sikrer vi at våre kunder får tilgang til velprøvd metodikk. Vi bruker vår erfaring til å tilpasse verktøy til den enkelte virksomhet og til det enkelte problem. På den måten får du utnyttet det beste av LEAN, Six Sigma, BPM, TQM og andre tilnærminger til forbedringsarbeid, enten du er ute etter kontinuerlig forbedring eller ønsker radikale endringer og reengineering av din virksomhet.

Kontakt oss