Virksomhetsoverdragelser (M&A)

Karabin har erfarne konsulenter som bistår selskaper ved virksomhetsoverdragelser. Dette kan være operasjonelle virksomhetsanalyser (Operational Due Diligence) som avdekker operasjonelle og organisatoriske forbedringer.

En vellykket overdragelse skal gi selger et tilfredsstillende oppgjør, samtidig som kjøper får tilgang til et fremtidig potensiale utover verdien av kompensasjonen.

En aksje- eller virksomhetsoverdragelse er ofte en kompleks prosess, der et sett med ulike parametre og risiki skal kartlegges, vurderes og gjerne forhandles om.

Den endelige verdifastsettelsen av aksjene eller virksomheten vil ofte bero på resultatet av en selskapsgjennomgang eller due diligence-prosess som strekker seg over en tidsbegrenset periode på noen uker.

Selve innholdet i en due diligence vil variere med blant annet type overdragelse, kompleksitet og eierforhold. Prosessen deles tradisjonelt inn i en finansiell og juridisk del, samt at en rekke administrative og skattemessige forhold kartlegges. 
Arbeidet utføres gjerne av eksterne eller interne spesialrådgivere utpekt av Kjøper, og det består i å beskrive og verifisere faktaopplysninger om historikk og nåsituasjon.

Vi ser derimot at kjøper eller selger av en virksomhet eller eierandel, ofte ønsker å få kartlagt og kvantifisert det potensialet som ligger i operasjonelle eller organisatoriske forbedringer.

En god beskrivelse av mulige tiltak med tilhørende effekter kan endre fremtidig inntjening og lønnsomhet betydelig, og den kan således være avgjørende for en selgers prisforventning eller en kjøpers betalingsvilje.

Karabin bistår både kjøpere og selgere med operasjonelle virksomhetsanalyser (Operational Due Diligence) forut for eller i forbindelse med aksje- eller virksomhetsoverdragelser (M&A).

Våre konsulenter har bred erfaring med å avdekke operasjonelle og organisatoriske forbedringer som gir dokumentert effekt, og vi har bistått både private eiere og private equity-fond i forbindelse med transaksjoner i en rekke bransjer.

Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende virksomhetsoverdragelser.

Spør oss

Spør oss

Knut Garnes

Partner