Prosjekt-, program- og porteføljestyring

Karabin har dyktige konsulenter som bistår virksomheter med prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Vi hjelper deg å lykkes med kontinuerlig forbedring.

Prioritering av tid og ressurser

Alle virksomheter har ideer til forbedringer, pågående endringer og omlegginger som ikke helt har gitt ennå det som ble forventet.

Endrede forventninger fra kunder, endringer i rammevilkår, interne ideer, konkurrenters initiativer og nye teknologiske muligheter setter stadig krav til å vurdere hva som er viktigst å bruke tid og ressurser på.

For mange virksomheter blir det på en rekke arenaer diskutert prioritering av endringer, sammenheng og avhengigheter mellom prosjekter – samt oppfølging av kost og tidsbruk.

En organisering av virksomhet og daglig styring som tar inn over seg at vi alltid har en portefølje av pågående, planlagte og mulige endringer er en nøkkel til å lykkes med kontinuerlig forbedring.

Effektiv styring av prosjekter

Prosjekter skal levere på definerte og målbare virksomhetsmål. De skal ha en tydelig kostoppfølging, risikostyring og jobbe fokusert for å lykkes med sin leveranse.

For oss er prosjekter ikke noe som lever sitt eget liv på siden av organisasjonen, men en integrert del av hverdagen til nøkkelmedarbeidere som skal hente effekter av leveransen.

Prosjekter har en styringsmodell med en aktiv styringsgruppe – som gjennom prosjektleder tar fatt i utfordringer i eller utenfor prosjektet som påvirker leveransen.

Prosjektledelse er for oss en ledelsesoppgave hvor et midlertidig team med forskjellige kompetanse og ofte utrent på å jobbe sammen skal levere på felles mål.

Det er selvsagt også rapportering, kostoppfølging, gode prosjektverktøy og god metode for oppgavestyring.

For oss er en prosjektleder ikke en controller, men en systematisk teamleder med innsikt og kompetanse på å lykkes med endring.

Effektiv styring av portefølje

Endrede forutsetninger, muligheter, initiativer, strategiske gap, prosjektkandidater, forbedringer, tiltakslister, non-compliance og gode diskusjoner er alle eksempler på måter virksomheter beskriver mulige aktiviteter som må prioriteres opp mot strategi og resultater.

Denne porteføljen av mulige og pågående endringer skal ofte dele på begrenset fokus, endringsevne, nøkkelmedarbeidere, teknologiske miljøer og begrensede investeringsmidler.  

God porteføljestyring handler om å samle og systematisere informasjon om mulige og pågående endringer uavhengig av om det betegnes som «prosjekt», avdekke sammenhenger og risikoer - og å ha en god beslutningsprosess.

De gode beslutningsprosessene sikrer at valgte endringer lykkes og gir forventede effekter – og at de riktige endringene prioriteres.

Vår leveransemodell

Prosjekt- og porteføljestyring er en integrert del av vår leveransemodell.

Vi benytter anerkjente metoder og er opptatt av å levere på virksomhetsmålene endringer skal understøtte.

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg