Innovasjon og strategi

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter innen innovasjon og strategi. Vi bistår eksempelvis med metodeverk som scenarioplanlegging

Fra ambisjon til gevinst

Veien til å skape varige gevinster starter med en god plan. En godt forankret strategi skal gjøre ambisjoner om til tydelige mål og gjøre organisasjonen i stand til å realisere disse.

Det er i den faktiske utførelsen av strategien at verdiene skapes! Omfanget av strategiarbeidet bør gjenspeile de kollektive ambisjonene og situasjonen i virksomheten.

Resultatet skal gi retning og mål til hele organisasjonen, fra styrerommet til produksjonslinjen.

Karabin benytter ulike metoder og verktøy for å gjøre tanker, ideer og teorier om til konkrete målsettinger og handlingsplaner.

Vi anvender i tillegg bransjekunnskap i arbeidet med å definere mulighetsrommet og realisere faktiske gevinster.

Fra ideer til verdiskapende løsninger

Innovasjon handler om reisen fra en idé til en løsning som skaper verdi fra kundens ståsted.

For selskaper og organisasjoner handler det om å holde seg relevant.

Trender og behov endrer seg hurtig, og tidligere leveranse- og utviklingsmodeller holder ikke alltid tritt med utviklingen.

I tillegg til å mestre innovasjon er det derfor sentralt å være tilpasningsdyktig, tilegne seg evnen til å snu seg raskt og ha en plan B når situasjonen krever det.

Vi mener derfor at det er viktig at både ansatte og kunder er involvert tidlig i innovasjonsprosessen.

Analyse og tydelig strategi

Karabin hjelper deg gjennom strategiprosessen gjennom fasilitering av workshoper, utforming av mål og visjoner, og konkretisering av strategien.

Vi bruker blant annet anerkjente metoder som Scenarioplanlegging og Business Model Canvas.

På innovasjonssiden har vi bred erfaring fra arbeid med både Lean Startup, Lean Thinking, Design Thinking og Agile Innovation. 

Spør oss

Spør oss

Espen Isager

Senior Manager