Gevinstrealisering


Gevinstrealisering

I offentlig sektor og norsk næringsliv er det mange gode intensjoner og gode forslag til forbedringsprosjekter – på papiret. Hva er årsaken til at noen klarer å realisere gevinster, mens andre kun klarer å kalkulere gevinster? Det finnes mye god forskning på gevinstrealisering, men erfaring er vel så viktig.

Gevinstrealisering går ut på å identifisere, kvantifisere, analysere, planlegge, spore, realisere og optimalisere gevinster. Det handler om å planlegge med tanke på å hente ut gevinster, og følge opp gevinstene slik at de blir realisert og at budsjettet blir justert.

Gevinstagenter

De siste årene har gevinstrealisering fått økt oppmerksomhet, og vi har innsett hvor viktig det er å ikke miste grepet på gevinstene etter at prosjektet er avsluttet og ansvaret overføres til linjen. Det er kanskje spesielt på dette tidspunkt vi må være ekstra observante, og det har eksempelvis resultert i at «gevinstagenter» har seilet opp som en ny rolle de senere år. Gevinstagenter har ansvar for å følge målinger knyttet til gevinster og sørge for at de blir realisert.  

Gevinst kan forklares som en målbar forbedring av endring som oppfattes som positivt av en eller flere interessenter, og som bidrar til organisatoriske mål. (Managing Benefits, by Steve Jenner) 

Ivareta hele syklusen

Altfor mange er opptatte av selve prosjektgjennomføringen, og er mest opptatt av å holde tid, kostnad og kvalitet i henhold til hva som er planlagt. Mange glemmer derfor at den store, viktige jobben starter når prosjektet er ferdigstilt og skal overtas av drift. Det er på dette tidspunkt gevinstene skal realiseres, men det skjer ikke automatisk. Det er derfor kritisk at prosjekter og organisasjoner rigges slik at hele syklusen ivaretas.

Krever hardt arbeid

Det finnes mange eksempler på virksomheter som har feilet med gevinstrealisering. Noe som ikke er spesielt overraskende med tanke på at dette er eget fagområde og det er mange feller selv den beste kan gå i. Fallgruvene er spredt langs hele prosessen, helt fra fasen hvor gevinster skal identifiseres og kvantifiseres, planlegges, realiseres og revideres. Det lønner seg derfor å skaffe seg nødvendig kompetanse eller hjelp slik at du er sikker på at virksomheten klarer å innfri alle mål. Karabin er et konsulentselskap som har spesialisert seg på gevinstrealisering, og vi vet at realisering av gevinster krever hardt arbeid over tid. 

Firenivåmodellen

Gevinstrealisering er kjernen i alle tjenestene Karabin leverer. Sammen med kunden formulerer vi hvordan vår bistand skal skape verdi i en Firenivåmodell.