Karabin har rutinerte og flinke konsulenter som hjelper selskaper innen Shipping Management. Vi bistår med forbedringsarbeid, prosjektledelse og digitalisering.

Shipping er en internasjonal syklisk bransje der norske bedrifter er blant de ledende i verden. Det er en næring i stadig endring, der nye krav fra myndighetene, økt digitalisering og ny miljøteknologi er noe av det som bidrar til å endre rammebetingelsene.

På mange måter er shipping i front innen praktisk bruk av miljøteknologi. Elektrifisering, rensing av ballastvann, biogass, batteriteknologi og landstrøm er begreper som preger hverdagen i stadig større grad.

Karabin tilbyr en rekke tjenester for rederier, verft, leverandører og andre i shippingsindustrien som ønsker analyser, digitalisering, økonomisk forbedring og/eller god planlegging under usikkerhet. 

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg