Karabin har erfarne konsulenter som hjelper selskaper med forbedringstiltak for å få ut potensialet i forbindelse med kjøp eller salg av virksomheter.

I Private Equity skapes store verdier ved at driften i porteføljeselskapene bedres. Gevinstene realiseres derimot først etter en vellykket exit, og en grundig og dokumentert analyse av videre forbedrings-potensiale kan være avgjørende for verdien som legges til grunn i transaksjoner som salg eller børsnotering.

Få investeringsklasser har større variasjon i resultatene enn Private Equity. Analysene bør derfor ikke bare innebære juridisk og økonomisk due diligence, men også en analyse og plan for hvordan driften kan bli bedre.

Viktig med analyser

Gode analyser er lønnsomme for kjøper, som da får redusert sin usikkerhet. Gode analyser kan også gi selger en økt premie, dersom analysen reduserer kjøpers risiko og peker på klare områder for forbedring. 

Enda mer lønnsomt er gevinstrealisering gjennom bedre drift og fjerning av flaskehalser. Anerkjent metodikk som Lean Six Sigma og scenarioplanlegging gir en systematisk forbedring, og sammen med strukturelle endringer kan betydelige gevinster skapes.
Karabins kunder dokumenterer hvert år gevinster på mer enn en milliard kroner. Vi har erfaring med å bruke metodikken vår for gevinstrealisering også ved oppkjøp og fusjoner. 

Våre oppdragsgivere er både på kjøpersiden og selgersiden.
 

Spør oss

Spør oss

Knut Garnes

Partner