Karabin har dyktige konsulenter som bistår innen olje- og gass-sektoren. Vi bistår med forbedringsarbeid, prosjektledelse og digitalisering i hele petroleumssektoren.

Olje og gass er fortsatt Norges viktigste bransje. Produksjon av olje og gass har ekstreme krav til sikkerhet og oppetider, og rutiner og prosedyrer må følges ned til minste detalj.

Prosess, kommunikasjon, logistikk, produksjon og vedlikehold er bare noen av områdene innen olje og gass der god prosjektstyring og optimalisering skaper store verdier.

Moderne metoder for effektivitet og gevinstrealisering er spesielt nyttige innen olje og gassnæringen nettopp fordi hele industrien handler om å ha gode rutiner som følges og forbedres.

Karabin har lang erfaring med måling, analyse og gevinstrealisering fra virksomheter innen denne sektoren. Vi har jobbet operasjonell forbedring hos operatører, boreselskaper og oljeserviceselskaper. Vi har vært involvert i forbedring av prosesser og styringsmekanismer for prosjektgjennomføring for både operatører og leverandørindustri.

Videre har vi erfaring med forbedring av både produksjonsoptimering og samhandling mellom sjø og land for supportsentre og landenheter. Eksempler på andre prosessområder vi har bistått er preventivt vedlikehold, boring og brønnservice, kontraktshåndtering, teknisk informasjon, sikkert arbeid og logistikk.

Karabin er registrert tilbyder i Achilles Joint Qualification System (JQS), som er et samarbeid mellom norske og danske olje- og gassoperatører og management contractors.

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir