Karabin har dyktige konsulenter som hjelper industrisektoren med Lean Six Sigma, lean produksjon, prosjektledelse og effektivisering.

Industrisektoren krever strømlinjeformet produksjon og logistikk. Samtidig er det utfordringer knyttet til marked, innovasjon og konkurransesituasjonen.

Mange av de fremste metodene for effektivitet og gevinstrealisering har blitt utviklet i store industrikonsern. Lean, Six Sigma og Lean Six Sigma er eksempler på kjente verktøy for å unngå sløsing med tid og ressurser, samt bidra til kvalitet i produksjonen.

For alle som skal optimalisere industriproduksjonen er måling viktig. Identifisering av flaskehalser og suboptimale prosesser gir klare oppskrifter på hvilke rutiner som bør bedres. Scenarioplanlegging er blant de mange verktøyene kan gjøre selskapet godt forberedt på hurtige eller gradvise endringer i bransjen og markedet.

Karabin har lang erfaring og meget gode resultater fra måling, analyse og gevinstrealisering i ulike industrier.

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir