Gode rutiner som blir fulgt er særdeles viktig på sykehus, sykehjem og andre institusjoner som behandler mennesker. Digitaliseringsprosjekter innen helse har en ekstra utfordring fordi personvern er så viktig i helsesektoren. Håndtering av effektivisering og kostnadskutt er spesielt utfordrende i helsesektoren fordi man hele tiden må ta menneskelige hensyn uansett budsjett. 

Karabin har meget god erfaring fra prosjektledelse og forbedringsarbeid i helsesektoren. Vår erfaring er at gode prosjekter både gir kostnadsreduksjoner, mer helse for pengene og ikke minst en enklere og bedre arbeidshverdag for ansatte i kommune, fylke og statlige organisasjoner. Vi har bidratt på rekke nivåer - fra arbeid med rekruttering av fosterforeldre til prosjektledelse for kommunale avdelinger knyttet til Korona-screening og forbedringsarbeid i kommunale og statlige organisasjoner.

Spør oss

Spør oss

Kåre Nystad

Daglig leder Bergen