Karabin har dyktige konsulenter som hjelper handelsnæringen med prosjektledelse, effektivisering, digitalisering og generell forbedring.

Gode, effektive rutiner er særdeles verdifullt for alle som driver med handel – enten det er mot forbrukere eller business to business. Effektiv logistikk gir lavere kostnader, effektivt salg gir høyere omsetning og effektiv administrasjon bidrar til bedre rutiner.

Karabin analyserer dagens drift, henter inn statistikk og bidrar til konkrete forbedringer i din drift. Vi kjenner til og benytter forbedringsmodeller som Lean Six Sigma, Management of Portfolios (MoP), Scrum, ITIL, Prince2-prosjektledelse og fasilitering, Design Thinking, TOGAF arkitektur, Lean implementering og prosessmodellering, med flere. Men den viktigste jobben vi gjør er analyse og skreddersydde tiltak for hver enkelt oppdragsgiver. Det skaper verdier!

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg