Fornybar energi

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter innen fornybar energi. Vi bistår med prosjektledelse, effektivisering, digitalisering og generell forbedring.

Fornybar energi endrer bransjer og skaper store verdier. Vannkraft, batteriteknologi, offshore vindkraft og bruk av termisk energi i bygg er eksempler på områder som også har betydelig samfunnsnytte.

Karabins konsulenter er eksperter på forbedringsarbeid innen fornybar energi. Vi har mange års erfaring fra gevinstrealiseringsprosjekter innen kraftindustrien og oljeindustrien der milliardbeløp har blitt spart i prosjekter vi har bidratt i. Denne kunnskapen tar vi med oss når vi arbeider som rådgivere og prosjektledere innen fornybar energi.  

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir