Eiendom-bygg-og-anlegg

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter innen eiendom, bygg og anlegg. Vi bistår med Lean, prosjektledelse, digitalisering og generell forbedring.

Vi lever i økonomisk krevende tider, og eiendomsmarkedet er uforutsigbart. Bankene stiller høye krav og er mer forsiktige når de finansierer prosjekter.

God prosjektstyring innen eiendom, bygg og anlegg kan gi betydelig økonomisk gevinst for utbygger og leverandører. Når planleggingen og kommunikasjonen mellom bidragsyterne er god vil logistikken bli mer effektiv, ventetiden reduseres og kostnadsnivået bli redusert. 

Karabin har betydelig erfaring med gevinstrealisering, prosjektstyring og annet forbedringsarbeid innen eiendom, bygg og anlegg. Vi har metoder som vi har bevist fungerer. Vi er oppdatert på ny teknologi og nye miljøkrav fra myndigheter, banker og investorer – og våre konsulenter kan bidra i alle faser av eiendomsprosjekter.

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg