Bank, finans og forsikring

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper virksomheter innen bank, finans og forsikring. Vi bistår med prosjektledelse, effektivisering, digitalisering og generell forbedring.

Det er både spennende og utfordrende å være leder innen bank, finans og forsikring! Denne bransjen har vært gjennom store omveltninger de siste årene, og for å lykkes må banker, forsikringsselskap og finansinstitusjoner være tilpasningsdyktige. Det er mye som endrer rammebetingelsene til finansbransjen, alt fra konjunktursvingninger, produktinnovasjon, nye krav og forventninger til kundekontakt, teknologisk utvikling, bærekraft til nye lover og regler.
Vi i Karabin har betydelig erfaring fra vellykkede prosjekter i finanssektoren. Våre seniorkonsulenter bidrar til å gjøre it-prosjekter forutsigbare, vi gjennomfører analyser og gir råd til mer effektiv drift, og vi kan være en erfaren sparringspartner i strategiske diskusjoner knyttet til posisjonering og produktutvikling til privatpersoner og bedriftsmarkedet.

Utfordringer og muligheter

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere.

Eiendomsaktører eller selskaper med betydelige investeringer i fast eiendom kan møte dette ved å ta flere grep: bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet. Alt dette, og mer, kan våre dyktige medarbeidere bistå med.

Spør oss

Spør oss

Espen Andresen

Partner