Olje og gass

Karabin har bred erfaring med operasjonell forbedring hos operatører, boreselskaper og oljeserviceselskaper. Karabin har arbeidet med forbedring av prosesser og styringsmekanismer for prosjektgjennomføring for både operatører og leverandørindustri.

Vi har også erfaring med forbedring av produksjonsoptimering og samhandling mellom sjø og land for supportsentre og landenheter. Eksempler på andre prosessområder vi har erfaring med er preventivt vedlikehold, boring og brønnservice, kontrakshåndtering, teknisk informasjon, sikkert arbeid og logistikk.

Karabin er registrert tilbyder i Achilles Joint Qualification System (JQS), som er et samarbeid mellom norske og danske olje- og gassoperatører og management contractors.

Industri og service

Karabin har bred erfaring med prosjekt- og programledelse innen Operational Excellence. Våre prosjekter er typisk innen bransjer som Olje/gas service-, Samferdsel-, Logistikk-, Produksjon-. Prosess-, Handel-, og Tjenesteytende virksomheter. Oppgavene spenner fra Strategiutvikling til operasjonell Implementering.

Utgangspunkt for våre prosjekter er alltid drevet av kundens ønske om å gjøre oppgaven enten FASTER-CHEAPER-BETTER eller en miks av alle tre. Våre erfarne rådgivere og vår veldokumenterte metodikk bidrar sterkt til gode og varige resultater i våre prosjekter.

Kraft og telekom

Norske kraft- og telekomselskaper står ovenfor store investeringer og omstillinger knyttet til kraftnett, fibernett, produksjonsanlegg og annen infrastruktur. Endring i regulatoriske forhold og forbrukeratferd gjør det nødvendig med nye forretningsmodeller, forbedring av systemer og mer fleksible arbeidsprosesser.

Karabin har lang erfaring fra både telekomselskap og kraftselskap og vi kjenner verdikjedene og kulturen fra en rekke prosjekt for norske og nordiske kunder. Vi sikrer at tilnærming og løsninger er tilpasset forretningskultur og utfordringsbilde.

Karabin er et av landets fremste selskaper innen operasjonell forbedring av kraft- og telekomselskaper. Vi er registrert tilbyder i Sellihca, som er en nordisk kvalifikasjonsordning i regi av energiselskaper i Norden.

Offentlig sektor

Offentlig sektor i Norge preges av behov for omstilling og modernisering. Brukerorientering, kvalitet i tjenesteproduksjon og økt produktivitet er tiltaksområder som innebærer behov for forbedring av styringssystemer, prosessforbedring, omorganisering og investeringer i IKT.

Karabin har bred erfaring fra offentlig sektor, noe som bidrar til å sikre en forståelse for de behov og rammer som kan være særegent for prosjekter i offentlige organisasjoner. Vi har god kjennskap til offentlige standarder og hvilke muligheter man har innenfor gjeldende rammer. Vi har omfattende erfaring med NOARK5 og forskjellige elektroniske sak/arkivløsninger, og vi er vant til å sitte på kundens side av bordet i utvikling og forbedringer av løsninger for dette.

Kontakt oss