Tenk som en rev – bruk scenarioplanlegging!

Endringene går stadig raskere, teknologien utfordrer og vi jobber iherdig for å tilpasse oss. Hvordan kobler du strategi på disse raske endringene? Flere og flere tar i bruk scenarioplanlegging og metoden The Mind of a Fox!

Skrevet av: Espen Isager (partner og ledende konsulent), Ole Øyen (CEO) og Yvonne Hansen, ledende konsulent og fagansvarlig for digitalisering i Karabin.


Store som små selskap har stått i endringer i lang tid nå, og denne prosessen kommer til å fortsette i årene fremover. Ingen bransjer slipper unna. I disse endringstider er det viktig å ha en strategi å lene seg mot, men det er overraskende mange som ikke prioriterer dette. Det er mange grunner til det, noen har simpelthen klart seg uten strategier i alle år og ser ikke behov for det. Andre har kanskje hatt hjelp til å utforme en strategi, som senere har blitt lagt i den berømte skuffen for å samle støv. Noen selskap har knallgode strategier med handlingsplaner som følges ettertrykkelig. Uansett hvordan strategi du har eller skal sette opp, så bør den være tilpasningsdyktig.

The Mind of The Fox

Det er derfor vi i Karabin stadig oftere anbefaler scenarioplanlegging, basert på metoden The Mind of The Fox. Reven er kjent for å være et av de smarteste dyrene, som for eksempel alltid har flere lager med mat. Hvis han mister et matlager så har han flere på lur. Han har en back-up plan, og det bør også alle selskap ha. Ved å utforske ulike scenarier er det stor sannsynlighet for at selskapet ditt er beredt på ulike problemstillinger - kortsiktige som langsiktige.

Hva handler scenarioplanlegging om?

Dette er en metode som tar sikte på «spillet» og markedet som vi er en del av. Resultatet vil bli ganske forskjellig ut fra en rekke faktorer (bransje, selskap, konkurransesituasjon og lignende). Første fase handler om å utforske spillet, og vi ser da på hvilken kontekst vi står i, med globale og nasjonale trender, bransjeutvikling og så videre. Vi ser videre på omfanget (produkter, verdikjeder og lignende), hvilke «spillere» som er med (som eiere, konkurrenter eller ansatte) og en del andre faktorer.

Akser og flagg

Til slutt står vi med to akser, og fire ulike scenarier som viser fire forskjellige historier om fremtiden. Disse scenariene skal være drevet frem av de viktigste usikkerhetsfaktorene, og vi bygger opp flagg knyttet til hvert scenario. Flaggene skal være en indikasjon på elementer i de ulike scenariene, som viser at situasjonen er under endring. For strømbransjen kan et viktig flagg være at Ikea begynner å selge solceller. Det vil si at massemarkedet får mulighet til å produsere strøm selv, noe som kan påvirke etterspørselen fra tradisjonelle aktører.

 

Hvordan spille spillet?

Når spillet er definert så handler den videre prosessen om hvordan du spiller spillet. Her kommer selve målene, strategien og handlingsplanene inn – og hele prosessen som kjøres i forkant gjør det enklere å sette opp disse planene. Det nytter nemlig ikke om du har et flott strategidokument hvis du ikke klarer å få til handlinger, det har vi i Karabin sett flere eksempler på. Det er som kjent mange fallgruver når en strategi skal implementeres i et selskap.

Hvem bør være med?

Ideelt sett bør det ikke være for mange med i selve arbeidsprosessene. Ofte er ledergruppen representert, men hvis gruppen er veldig stor så bør kun et knippe av dem være med. Resten av gruppen kan kobles på underveis for verifisering av arbeidet, når prosessen har kommet i gang. Det er også fint å ta med styret på deler av jobben eller presentere utfallet av analysen. Fordelen ved å koble flere ansatte på strategiarbeidet er at du utvikler strateger på egen arbeidsplass.

Undersøkelser viser at informasjon er en nøkkel for suksess når det gjelder endringer. Når et selskap starter en strategiprosess, legger de mest sannsynlig også opp til endringer. Det er viktig å få med seg de ansatte helt fra starten, og god kommunikasjon vil øke sjansen for at du lykkes.

Spør oss

Spør oss

Espen Isager

Senior Manager