Slik lykkes du som Chief Digital Officer!

Det er svært mange muligheter i denne rollen - men det er også mange fallgruver. Her er mine beste tips til deg som sitter i stillingen og til deg som vurderer å ansette en Chief Digital Officer.

Ofte er disse stillingene nyopprettet, det vil si at de færreste i organisasjonen vet hva slags rolle dette er. «Det handler åpenbart om noe digitalt» tenker de gjerne, men det stilles ofte spørsmål til hvorvidt det handler om IT, kommunikasjon, markedsføring, prosjektarbeid eller utvikling av noe slag. Første tips er dermed:

1. Ha en klar rollebeskrivelse

Det å ha en klar beskrivelse før du trer inn i rollen er åpenbart viktig. En rollebeskrivelse definerer et sett med ansvar knyttet til din stilling eller rolle. Her står det tydelig hvilke områder du har ansvar for og hva som generelt forventes i din rolle. En slik beskrivelse vil hjelpe deg å få fart på arbeidet som skal prioriteres, og kan hjelpe mot at du går i spagat på grunn av altfor mange ansvarsområder. Har du en rollebeskrivelse (sammen med tydelige og definerte mål og prosedyrer) er sjansen også større for at du holder deg engasjert, og at du leverer i henhold til virksomhetens mål.

2. Mandat og budsjett

At det er nødvendig å sikre mandat og budsjett høres banalt ut, men det er ikke det. Har selskapet satt av midler til utvikling? Det kan tenkes at noen tror du kan sette deg bak PC-en og kode frem en løsning, og da har du sannsynligvis et kjempeproblem. Du må selvsagt forvente å levere business case på prosjekter du ønsker å gå i gang med, men sørg for at du har et visst slingringsmonn budsjettmessig.

Ditt mandat bør være krystallklart, og det hele handler om hvilken «fullmakt» du har i lys av din stilling.

Hvor går rammene for hva du kan bestemme over og ikke? La oss si du skal inn i en ledergruppe hvor det allerede eksisterer en IT-direktør, en kommunikasjonsdirektør og en kommersiell direktør fra før.

- Hva slags område er du skal forvalte?
- Skal du jobbe med forbedring av eksisterende og nye produkter, eller kun ny produktutvikling?
- Hva med kundereisen, prosessforbedringer og lignende?
- Hva er mandatet til dine kolleger?

Alt dette bør være avklart slik at dine forventninger stemmer med virkeligheten - hvis ikke risikerer du å tråkke inn i ansvarsområder de andre direktørene mener er deres ansvar.

3. Gi og hent informasjon 

Å gi organisasjonen dryppvis informasjon om hva du og dine folk jobber med, er etter min mening helt vesentlig. Skap deg ditt eget område på interne kommunikasjonsflater hvor du orienterer om prosjekter du jobber med. Hva er dine (og selvfølgelig selskapets) kortsiktige og langsiktige planer? Sørg for at du beveger deg i ulike miljø og avdelinger i organisasjonen. På den måten vil du fange opp utfordringer dine kolleger jobber med, som du kanskje kan hjelpe dem med. Det kan være effektivisering eller forbedring knyttet til eksempelvis interne prosesser/rutiner, kundereise eller produkter.

4. Skap engasjement internt 

Skap engasjement! De fleste ønsker å skape en innovativ kultur i selskapene, uansett om det er en matvarebutikk eller en IT-bedrift. Din stilling som Chief Digital Officer vil være helt sentral med tanke på nyskaping og innovasjon. For å få til gjennomføring er du allikevel helt avhengig av dine kolleger. Sørg for at du skaper nysgjerrighet, entusiasme og engasjementet som får selskapet ditt videre. Dette gjelder selvsagt for alle som sitter i ledelse, men det er spesielt viktig for denne rollen. Bidra til at dine kolleger og gode initiativ løftes frem, men sørg for at alle skjønner hvorfor ikke alle initiativ kan prioriteres (et godt business case må til).

5. Bygg eksternt nettverk og kompetanse 

Åpne deg eksternt og skap det nødvendige nettverket innen aktuelle fagområder og den bransjen du jobber i. Ingen vet i dag hvor veien går, og ingen har en fasit på noen type utvikling. Absolutt alt er i utvikling, og du må sørge for at du tilegner deg mest mulig informasjon og et nettverk som gjør at du bringer det beste til bordet for ditt selskap. Sørg for at du har kompetansen som trengs for å bringe selskapet ditt videre.

6. Skap raske resultater 

Dette er et åpenbart punkt, men jeg tar det med likevel. Det enkleste er å plukke ned lavhengende frukt som gir raske resultater. De fleste selskap har i dag gjort et stykke arbeid knyttet til effektivisering, for eksempel analyser eller kartlegging. Kanskje de til og med har startet en smart utbedring av et område, men ikke klart å fullføre. Her kommer du inn! Et raskt resultat vil gi organisasjonen et første bra signal til kollegaer som undrer seg på hva du jobber med, og det vil være med å skape den entusiasmen som skal til for å lykkes med de virkelig store løftene du ønsker å ta fremover.

Selv om jeg selv har sittet i denne rollen og vet en del om hva som kreves og hvilke fallgruver du går mot – så kan jeg selvsagt ikke garantere deg suksess. Men ta gjerne kontakt for en uformell prat om du nylig har blitt Chief Digital Officer eller du er leder som vurderer å ansette en CDO.  Dette er et fagområde jeg brenner for, og deler gjerne mine egne erfaringer og tips.

Yvonne Hansen er ledende konsulent i Karabin Oslo, fagansvarlig for Digitalisering og bistår organisasjoner med lønnsomme omstillinger og gevinstrealisering. Hun har bakgrunn som digital sjef i organisasjoner som KPMG, Handelshøyskolen BI og Codex Advokat Oslo. Yvonne Hansen var styremedlem i Norsk Kommunikasjonsforening i Oslo i fem år.  

Spør oss

Spør oss

Yvonne Hansen

Leder Marked