Skal bygge Karabin i Oslo

- Consulting har endret seg mye de seneste årene, sier strategiekspert Espen B. Andresen, som har jobbet i snart 25 år som rådgiver for en rekke av landets største virksomheter.

Espen Andresen har en imponerende CV. Den inneholder direktørstillinger i Deloitte og EY, samt seniorstillinger i andre anerkjente konsulentselskaper som Bearing Point, Andersen, Arthur Andersen, og Integrated Control Systems. Han har gjennomført langt over hundre prosjekter og hatt en internasjonal karriere med oppdrag i en rekke europeiske land.

Nå går han inn som partner og eier i Karabin, landets fremste miljø for gevinstrealisering, med ambisjon om fortsatt utstrakt kundekontakt.

Økt åpenhet og strengere krav

- Management consulting har utviklet seg betydelig fra tiden da hovefokuset var «savings». Nå favner det mye mer enn besparelser og kostnadskutt. Gevinstrealisering favner så vel det kvantitative som det kvalitative og kan oppnås på en rekke ulike måter, inkludert, ledelse, god governance, prosessorientering og digitalisering, sier Andresen.

Mens man for 20 år siden knapt fortalte kollegene hvem man jobbet for, er det nå en helt annen åpnhet rundt konsulentbruk. Det er økt forståelse for at store organisasjoner i perioder kan ha  behov for ekstern spisskompetanse, erfaring og/eller kapasitet til gjennomføring av prosjekter.

Andresen tror at ikke bare store kunder, men også andre fagmiljøer kommer til å samarbeide med Karabin. I dag brukes Karabins analyser blant annet av Private Equity fond og andre aktive eiere.

- Det er ekstremt viktig å hele tiden levere kvalitet til kunden. Kunden må være i sentrum, og så hentes ekspertise og kapasitet inn i de prosjektene der det er behov for det. Fremtidens konsulentmarked handler om å orkestrere prosjekter slik at kundene blir best mulig ivaretatt. Kundene etterspør i økende grad spesialisert kompetanse, noe som vil innebære at ulike konsulentmiljøer  i større grad vil komme til å samarbeide om oppdrag.

Gevinstbrev er ettertraktet

Karabin er kjent for å dokumentere gevinstene hver enkelt kunde realiserer fra sine prosjekter. Hvert år sparer kundene mer enn en milliard kroner, og dette dokumenteres.

- Det er ikke ukjent for meg. Da jeg begynte i consulting så hadde jeg en jobb i en amerikansk konsulentgigant som jobbet etter mye samme modell som Karabin har hatt suksess med. Jeg arbeidet da utelukkende med gevinstrealiseringsoppdrag. Vi fikk signert brev på at gevinstene var oppnådd, og hadde også exit-intervjuer med kunder vi hadde jobbet med over tid, forteller han.

- Signaturene var veldig mye brukt i salgsøyemed. Det var virksomt, og jeg tror det er virksomt også i dag . Tallfesting og dokumentasjon av oppnådde resultater er rett og slett en selvfølge. Det er en økende bevissthet omkring dette temaet også i offentlig sektor, noe jeg ønsker velkommen.

Venter sterk vekst i Oslo

Espen gleder seg til å bygge opp et nytt, sterkt konsulentmiljø i Oslo. Karabin har de seneste månedene rekruttert en rekke erfarne konsulenter med sterk fagkunnskap.

Andresen mener det er et stort marked for Karabins tjenester. Konsulenter som er ydmyke for at det er kunden som kjenner sin virksomhet best, men som tilfører erfaring, struktur og tilstrekkelig kapasitet i gjennomføringen kommer alltid til å være etterspurte som gode hjelpere.

- Jeg overraskes stadig over hvor lite trent store organisasjoner er i å kjøre prosjekter. Det kan ha flere årsaker. Det å få frigitt prosjektressurser er gjerne vanskelig ettersom de ansatte har en jobb nummer en som er å kjøre linjen. Når de i tillegg skal delta i prosjekter blir det vanskelig å få nok gjennomføringskraft i prosjektene. Ofte er kanskje heller ikke prosjektgjennomføring det mest karrierefremmende internt, ettersom de fleste måles på resultatene av jobben i linjen. Å hente inn erfarne prosjektledere er ofte mer effektivt og lønnsomt enn å øke arbeidsmengden til eget nøkkelpersonell, sier Espen B. Andresen.

Spør oss

Spør oss

Espen Andresen

Partner