Ole Øyen (CEO i Karabin) og Anita Molvik Müller (gründer og leder av JOY)

- Sammen gjør vi en forskjell!

Hjelper trengende barn: Anita Molvik Müller i JOY Norge gjør en viktig innsats for utviklingshemmende barn i Aserbajdsjan. Hun håper enda flere vil bidra.

Publisert 18/12/2019

Skrevet av redaksjonen


- Denne gruppen barn glemmes ofte ved humanitært arbeid. Men de har gjerne et vel så stort behov for hjelp som andre utsatte barn, sier Anita Molvik Müller, gründer og leder av JOY.

Hun kan fortelle hjerteskjærende historier om funksjonshemmede barn som blir plassert i institusjon og som ikke blir stimulert. Ofte kan de ikke gå selv, og blir derfor værende inne blant fire vegger hver dag året rundt. De kan oppleve kamp om mat og frykt for å sove, og har gjerne en tøff hverdag.

- Utviklingshemmede er ikke prioritert. Årsakene er flere. Ikke minst vil de alltid være en utgift for myndighetene, noe ikke alle myndigheter vil forholde seg til. De lokale har gjerne ikke nok kunnskap, og ser heller ikke at det er en ressurs i disse menneskene, sier Anita.

Startet med sommerleir

Anita Molvik Müller jobbet fra 2002 til 2004 i Aserbajdsjan for Norges Røde Kors og for Norwegian Humanitarian Enterprise. Arbeidet hennes dreide seg i stor grad om å hjelpe de vel 150 barna med utviklingshemming som bodde på Internat Shagan. 
Et av prosjektene hun startet var en sommerleir for disse barna. Da hun dro hjem klarte dessverre ikke lokale krefter å videreføre sommerleiren. 

- I 2005 startet jeg derfor JOY for å opprettholde sommerleiren. I årenes løp har organisasjonen vokst og fått flere og større prosjekter, forteller Anita.

Ved hjelp av flere frivillige og mer økonomisk støtte har JOY mulighet til å hjelpe utviklingshemmede barn i Aserbajdsjan. Her fra årets sommercamp.

Faddere og meningsfulle gaver

Etter hvert har Anita fått hjelp av flere frivillige. Den viktigste økonomiske støtten til arbeidet er fra JOY-faddere som hver støtter med valgfri sum fra 50 kroner til høyere beløp i måneden.

- Vi selger også mange «gaver med mening» før jul, der frivillige lager håndarbeidsprodukter, smykkedesignere hjelper med armbånd, etc. Det er hovedinntektene som gjør at vi kan støtte prosjektene våre, forteller Anita.

Noen bedrifter har også gitt penger. I år har JOY Norge blitt tildelt 25.000 kroner fra Karabins Julegave, en årlig støtte til frivillig arbeid som konsulentselskapet Karabin deler ut.   

- Da vi fikk søknaden fra JOY var vi enige om at Anita og de andre frivillige skulle få tilskudd. Næringslivet bør støtte slikt frivillig arbeid, og vi oppfordrer andre bedrifter til å bidra med midler til frivillige organisasjoner i nærområdet, sier Ole Øyen, grunnlegger og daglig leder i Karabin.

Privat er Ole meget engasjert i funksjonshemmede barns muligheter i Norge. Han har erfaring fra mange deler av norsk helsevesen som hjelper funksjonshemmede barn, og han har stor respekt for det arbeidet JOY Norge gjør.

- Slagordet til JOY er «sammen gjør vi en forskjell». Anita og resten av teamet i JOY har gjennom mange år vist at de gjør en forskjell i livene til barn de hjelper, sier Ole Øyen, som også vil bidra til at flere får høre om JOY Norge.

Lærer opp foreldre

Sommerleiren er ikke eneste prosjekt i Aserbajdsjan. JOY Center for Child Development er et ressurssenter for hjemmeboende barn med utviklingshemming og deres familier. På dette senteret får barna hjelp til å utvikle sitt potensiale og foreldre får opplæring i hvordan de kan støtte sitt barn på en mest mulig utviklingsfremmende måte.
- Vi synes det er viktig å bidra til at barn ikke blir sendt på institusjon. Det er mye bedre at de får bo hos familien sin, og at foreldrene får kunnskap og muligheter til å gi barna sine stimulans som gjør at de kan være en ressurs og får brukt evnene sine, forteller Anita.  

Tiltak også i Norge

"Fritid med mening" er en fritidsaktivitet i Norge for barn og ungdom som ønsker å gjøre noe meningsfullt for andre. Da får også en ny generasjon hjelpere opplæring.

- Dette er en innovativ fritidsaktivitet der barn og ungdom selv har innflytelse på hva de ønsker å gjøre innenfor feltene miljø, internasjonalt hjelpearbeid og nasjonalt hjelpearbeid.  Samtidig skal aktivitetene være et bidrag til å fremme et levende nærmiljø, forteller Anita.

Eksempler på aktiviteter i "Fritid med mening"-gruppene er oppsett av forestillinger, julemarked, lotterier, arrangementer på sykehjem, bruktmarked og innsamling av flasker.

- "Fritid med mening" handler om å fremme engasjement, kreativitet, fellesskap og samhold. I fellesskap kan man utrette store forskjeller for mennesker som trenger det, sier Anita Molvik Müller.

Slik kan du bidra

•    Kjøpe «gave med mening»: http://joynorge.no/hjem
•    Bli JOY-fadder: http://joynorge.no/stotte
•    Barn som vil være med på «sommer med mening»: http://joynorge.no/sommermedmening
•    Gi et engangsbeløp: Konto 5081.06.40240 eller vipps-nummer 10793
•    Kontakte JOY: http://www.joynorge.no

Kontakt oss