Råd fra erfarne ledere

Karabin AS har vokst med mer enn 80 prosent de siste årene og nærmer seg nå 100 millioner kroner i årlig omsetning. - Mye av den kraftige veksten vår skyldes nok at 50 prosent av våre rådgivere har mer enn 10 års erfaring, sier Jan-Petter Abelsen.

Kravene til konsulenter har økt betydelig. Nå forventer ledere at deres strategiske rådgivere har lang erfaring. Det tilbyr Karabin. - Kunder har gitt oss gode skussmål på akkurat dette. Mange har nemlig brent seg på at straks den rutinerte partneren har solgt inn oppdraget, så kommer det en tropp med junior-ansatte som skal gjøre jobben. Slik jobber ikke vi, sier Abelsen som er partner og leder for salg i Karabin.

Erfaringsoverføring

Ledere benytter ofte eksterne konsulenter for å få tilført ekstra arbeidskapasitet, god prosjektstyring eller spesialisert kompetanse. Konkret og relevant erfaring er blitt et tydeligere krav den siste tiden.

- En tidligere bankdirektør eller direktør for et prosessanlegg kan gi helt andre råd enn det nyutdannede konsulenter kan. Vi har dermed en miks av ansatte med lange karrierer i konsulentbransjen, og ansatte som også har sittet i ledende posisjoner, fortsetter Abelsen.

- Det er ingen tvil om at konsulenter med spesifikk erfaring er med på å kutte ned tiden det tar å få til god omstilling. Det handler om å overføre rutiner, og i usikre tider er det godt å få hjelp av noen som har vært gjennom det samme mange ganger tidligere, sier Abelsen.

Team

Teamene fra Karabin blir satt nøye sammen for hvert enkelt oppdrag.

- Vi har alltid seniorer med i prosjektteamene, og en høy andel seniorer er et kjennetegn på Karabin. I tillegg supplerer vi med relativt nyutdannede fagfolk som er drillet i bruk av analyser og strategisk metodeverk. I prosjektteamene benyttes også fagkunnskap og erfaringskunnskap fra ulike seniorkonsulenter på tvers av teamene, forteller Abelsen.

Karabin har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Karabin er Norges fremste miljø for gevinstrealisering målt ved dokumenterte forbedringer.
 

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg