Illustrasjon: oppdatering korona-smitte

Oppdateringer - koronaviruset

Karabin har med utgangspunkt i parametere fra Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet ulike modeller for ulike scenarier på utviklingen i antall smittede, antall syke og antall innlagte.

Publisert 16/03/2020

Foreløpig har vi kort tidshorisont på modellen, grunnet stor grad av usikkerhet i ulike faktorer som påvirker utviklingen. Etter hvert som nye tall blir tilgjengelige, oppdaterer vi modellen.

Modellen som vises på siden baserer seg nå på et 20 prosent-scenario uten effekt av implementerte tiltak fra regjeringen. Det vil si at antall smittede øker med 20 prosent hver dag. Vi følger utviklingen, og justerer modellen etter hvert som vi ser den reelle utviklingen i antall innlagte på sykehus som vi henter i fra VG sin oversikt. Dette betyr at alle grafene vil endre seg over tid. Basert på sykehusinnleggelser vil det ta tid før vi ser om effekten av tiltakene som regjeringen har iverksatt gir ønskede resultater når det gjelder belastningen på sykehusene.

Dersom du lurer på hvordan vi har kommet frem til følgende estimater, les denne artikkelen: 10 000 korona-smittede i Norge?

Tips!

- Det kan ta litt tid før modellen under lastes opp.
- Om du ser dette på mobil, snu mobilen. 
- Ved å trykke på kartet kan du se estimert utvikling for hvert regionale helseforetak. 

Kontakt oss