Illustrasjon: oppdatering korona-smitte

Oppdateringer - koronaviruset

Karabin har med utgangspunkt i parametere fra Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet ulike modeller for ulike scenarier på utviklingen i antall smittede og antall innlagte.

Publisert 16/03/2020

Modellen som vises på siden er beregnet ved hjelp av en SIR-modell og baserer seg på de tre strategiene lagt frem av FHI: Slipp, Brems og Undertrykk. I Norge har regjeringen valgt en Undertrykk-strategi. Du kan lese mer om de forskjellige strategiene her. I grafene under kan du velge mellom de tre strategiene for å se forskjellen mellom estimert smittede og innlagte samtidig for de fire forskjellige helseregionene. (Artikkelen er oppdatert 23. april 2020)

Fase 1 beskriver perioden fra slutten av februar til midten av mars hvor viruset begynte å inntre Norge uten  tiltak fra regjeringen. Denne fasen er lik for alle strategiene og reproduksjonstallet beregnes til å ha vært 2,54 (r=2,54). Et reproduksjonstall over 1 vil ha en stigende trend blant smittede, mens et tall under 1 vil ha en synkende trend blant smittede.

Fase 2 beskriver perioden etter midten av mars med tiltak fra regjeringen. I denne fasen kan du selv se estimatene for de forskjellige strategiene hvor de respektive reproduksjonstallene er beregnet til å være 0,9; 1,3; 2,6 for Undertrykk, Brems og Slipp. Alle reproduksjonstall er basert på FHI sin tall med unntak av reproduksjonstallet for Undertrykk som er noe høyere i vår modell.

Vi følger utviklingen, og justerer modellen etter hvert som vi ser den reelle utviklingen i antall innlagte på sykehus som vi henter i fra VG sin oversikt.

Tips!

- Det kan ta litt tid før modellen under lastes opp.
- Vi anbefaler å se modellen på laptop/datamaskin da modellen er ikke optimalisert for mobiltelefon.
- Ved å trykke på kartet kan du se estimert utvikling for hvert regionale helseforetak.

Kontakt oss