Det forventes at 5G vil få bedre fotfeste i 2020 - illustrasjon

Nytt tiår – nye muligheter

Det har skjedd en ekstrem teknologisk utvikling gjennom 2019, og tempoet blir ikke mindre i år. Ingen kan forutsi fremtiden, men her kommer noen tips til viktige trender vi mener din organisasjon bør være oppmerksom på fremover.

Publisert 08/01/2020

Skrevet av: Yvonne Hansen, ledende konsulent og fagansvarlig for digitalisering i Karabin


Selv om denne artikkelen primært handler om ulike teknologier, er det fortsatt menneskene som er gullet i virksomheten. Endringsledelse er et fagområde som har eksistert siden 1930-tallet, men som har blitt svært populært de siste årene. Motstand er ofte godt kamuflert blant de ansatte i organisasjonen, men ved hjelp av gode og riktige verktøy, åpenhet og kommunikasjon så er det fullt mulig å få orden på selv de vanskeligste case. Å gi ansatte kontinuerlig påfyll av kompetanse er også en viktig faktor i denne sammenheng.

Nedenfor kommenterer vi seks av de mest interessante trendene ved inngangen til det nye tiåret:

5G

I en større sammenheng er det viktig å nevne neste generasjons trådløse nettverk, 5G, som vil få bedre fotfeste i året som kommer. Dette er et nettverk som på ingen måte er begrenset til telefonen, det vil også fungere som katalysator for områder som smarte byer, smarte biler, smart produksjon og såkalte wearables (teknologi i klær, sko og slikt). Hvis du ikke allerede har en plan for hvordan kan ditt selskap kan utnytte denne teknologien, så er det kanskje på tide å vurdere det nå.

Wifi 6

I tillegg til 5G jobbes det med å øke wifi-kapasiteten, for vi beveger oss fra Wifi 5 til Wifi 6. Med Wifi 6 og 5G i kombinasjon vil vi få langt raskere prosessering og trådløs hastighet – en endring som er forventet å skje fra 2020. Det er nemlig slik at antall enheter som kobles til wifi forventes å øke kraftig i årene som kommer, og kvaliteten og volumet på data som forbrukes gjennom wifi vil øke i omfang. Wifi 5 (som vi bruker nå) har simpelthen ikke god nok kapasitet, og Wifi 6 sees på som et paradigmeskifte innen nettverksfronten.

Dataanalyse

Kontroll på data har vært på agendaen i mange år. De fleste har fått med seg at mye data følger med på digitaliseringens innmarsj, som det er viktig å få kontroll på. Vi samler allerede inn mye data ved hjelp av Internet of Things, men vi er fortsatt bare i startgropen. Vi trenger som allerede nevnt, å transportere og prosessere store datamengder. Det finnes etter hvert mange gode systemer for å få kontroll på data, og det er ikke slik at selskap som ønsker å investere i dataanalyse må ansette en hel avdeling med analytikere.

Eksperter fra Forbes mener selskap som ikke tar dataanalyse på alvor i 2020 risikerer å bli utkonkurrert i løpet av 2021. Det handler om å ha kontroll på selskapets data, og å omforme tallene til innsikt som gir fortrinn.

Tiden for å ta beslutninger på magefølelsen kommer til kort når dine konkurrenter investerer i analyser som gir treffsikre beslutninger.

Bildetekst: Med digitaliseringens innmarsj trenger vi kraftigere nettverk.

Artificial Intelligence

AI, og kanskje spesielt maskinlæring, henger tett sammen med dataanalyse. På den måten har du mulighet til å sette sammen kompliserte datasett som gir helt unik innsikt. Det høres kanskje dyrt og avansert ut, men utviklingen har kommet langt på mange områder – så kanskje det er verdt å sjekke ut hvilke muligheter som finnes for din virksomhet? Kanskje kan dere begynne med et enkelt område (som å kalkulere churn), og deretter ekspandere med nye områder.

Blockchain

Selv om dette gjerne oppfattes som en krevende teknologi å utvikle, så har selskap allerede investert betydelige beløp på teknologier som Ethereum og Hyperledger. Det er forventet at investeringene vil øke dramatisk mot 2022. Blockchain brukes for eksempel til nye forretningsmodeller og økosystem. BaaS (Blockchain as a Service) er i vekst, noe som betyr at selskap får muligheten til å utnytte kraften til denne teknologien. Dette er også en teknologi som vil bli genial med tanke på smarte kontrakter som kan leses både av mennesker og maskiner.

Fornøyde kunder

Hvilken bransje du tilhører vil gjerne ha noe å si for hvilken type endring du bør satse på fremover, og hvilken teknologi du skal prioritere. Likevel er det mye felles mellom de fleste bransjer, og felles for alle virksomheter er at alle har en «kunde» som skal være fornøyd.

Det er også stor forskjell på digital modenhet i ulike bransjer og selskap, og en start for mange kan være å få oversikt på nåsituasjonen. Det gjelder å prøve seg frem, for selv i 2020 er det ingen som har fasiten, men som nevnt innledningsvis; det er ikke nødvendigvis teknologien som er vanskelig. Å få med alle ansatte på endringene, det er minst like viktig.

Fortsatt godt nytt år! Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontakt oss