Ny Korona-modell fra Karabin

Karabin har laget enda en modell for å estimere utviklingen av korona-viruset i Norge. Den har ulike estimater for de tre strategivalgene FHI har beskrevet – brems, slipp eller undertrykk.

 

- Den nye modellen er en såkalt SIR-modell, som er godt egnet til å beskrive spredning av sykdom, forteller Ole Øyen, CEO i Karabin.

FHI (Folkehelseinstituttet) har beskrevet tre ulike strategier for å kontrollere spredningen av korona-viruset i Norge. De er kalt «brems», «slipp» og «undertrykt». I Norge er det hittil valgt en undertrykksstrategi, som innebærer de strengeste tiltakene.

Antall innlagte er et sikkert tall

- Også i denne nye modellen er det antall innleggelser på sykehus som er det viktigste tallet vi legger til grunn, da det er det eneste helt sikre tallet man får tak i. Deretter predikerer modellen hvordan utviklingen blir for hver av de tre strategiene, og i tillegg også for hver helseregion i Norge, forteller i Karabin.

Tre ulike faser

Karabin har også delt opp grafene i Fase 1 og Fase 2.  Fase 1 var perioden før regjeringen satte inn tiltak, og fase 2 er etter at tiltak ble iverksatt. Planen er å legge inn en fase 3 i modellen på sikt, der denne tredje fasen er når tiltakene slippes mer opp.

Prøv selv

- På vår nettside Karabin.no kan alle som vil selv se hvordan utviklingen er og blir sammenlignet med estimert utvikling både i antall innlagte på sykehus og antall samtidig smittede. Modellen går også tilbake i tid, slik at leserne kan se hvordan SIR-modellen anslår at spredningen ville vært om regjeringen hadde valgt en annen taktikk, sier Øyen.

Karabin legger inn oppdaterte tall hver dag.

Til modellen

https://www.karabin.no/aktuelt/oppdateringer-koronaviruset/ 
 

Om Karabin

Karabin er det ledende forbedringsmiljøet i Norge, målt gjennom dokumentert verdiskapning for kundene. De seneste årene har kundene realsitert gevinser for 6,6 milliarder kroner. Konsulentselskapet Karabin har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir