Norske bedrifter er lite beredt

Norstat har på oppdrag fra Karabin spurt norske bedrifter og offentlige organisasjoner om deres situasjon, fremtidsutsikter og hvordan de styrer prosjekter. Flere av funnene er interessante.

- Vi planla spørreundersøkelsen sist vinter. Den ble gjennomført akkurat da Korona-krisen inntraff, dermed kom alle svarene etter at lederne hadde møtt nye utfordringer, forteller Ole Øyen, administrerende direktør i Karabin.

Krav om effektivisering

Det var 324 private bedrifter og offentlige organisasjoner som svarte på 15 spørsmål.

Som ventet opplever det store flertallet økende krav om kostnadskutt og effektivisering. Dette gjelder både private bedrifter og offentlige virksomheter.

- En stor andel, 38 prosent av respondentene, sier at de ikke har gjennomført gevinstrealiseringsprosjekt tidligere. Og av dem som har erfaring, er de fleste ikke systematiske nok til at de kan være sikre på å lykkes i sitt forbedringsarbeid. Det er noe bekymringsfylt for Norge, sier Øyen.

- Bruker ikke gode prosjektmodeller

Bare 15 prosent av respondentene sier at de alltid eller ofte benytter prosjektveiviseren.no, Prince 2 eller andre anerkjente prosjektmetoder. Mindre enn halvparten forteller at gevinstanalyse eller business case er avgjørende for om prosjekter starter, og de fleste sier de ikke oppdaterer planen sin underveis.

«Prosjektveiviseren» ble etablert etter store overskridelser og andre problemer i flere offentlige IT-prosjekter, og er gratis tilgjengelig fra Digitaliseringsdirektoratet.

- Vår erfaring er at suksess i forbedringsprosjekter avhenger av god planlegging og systematisk måling. Når mange bransjer og organisasjoner nå tvinges til å jobbe mer effektivt og smartere, er vårt helt klare råd at de i overgangen bør benytte gode verktøy og systemer for prosjektstyring, sier Øyen.

Struktur viktig for effekt

Karabin-sjefen oppfordrer ledere som nå må ta sterke grep om være strukturert i arbeidet.

- I undersøkelsen svarer en betydelig andel at de ikke har fått gevinst fra forbedringsprosjektene de har gjennomført. Da har de trolig ikke gjort en god nok jobb i forkant. Planlegging, måling og involvering er nødvendig for å lykkes med store endringer, og de anerkjente forbedringsmodellene gir god hjelp til å gjennomføre riktige tiltak til riktig tid og kostnad. I månedene fremover vil dette være viktigere enn noen gang, sier Ole Øyen.

OM KARABIN

  • Frittstående konsulentselskap med kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • Har spart kundene for 6,6 milliarder kroner gjennom dokumenterte forbedringsprosjekter
  • Etablert 2004
  • Datterselskaper innen design (Karabin Sans) og økonomi (Karabin Valent)

​OM UNDERSØKELSEN

  • Spørsmålene ble gjennomført da Korona-utbruddet traff Norge
  • Respondentene svarte på 15 spørsmål knyttet til prosjekter og gevinstrealisering
  • 324 private bedrifter og offentlige organisasjoner svarte
  • Foretatt av NORSTAT på vegne av Karabin

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir