Nå må bedriftene dokumentere bærekraftig drift

Ved inngangen til et nytt tiår har det å være en miljøvennlig bedrift gått fra å handle om omdømme og etikk, til å vises direkte på bunnlinjen i regnskapet.

Publisert 10/02/2020

Skrevet av: Redaksjonen


Bedrifter som ikke kan dokumentere og tallfeste god bærekraft risikerer nå dyrere lån og vanskeligere tilgang til investorkapital, samt risikerer utestengelse som leverandører. Trenden har pågått en god stund, og har eskalert betydelig de siste årene.

Strengere enn noen gang

Dette er en ny virkelighet som stadig flere bransjer og organisasjoner må forholde seg til. De møter strengere krav, og kravene kan kun oppfylles ved konkrete tiltak som sertifisering og klimaregnskap.

Noen eksempler:

- Norges største bank gikk i januar ut og sa at grønne kunder vil få lavere rente. Banken uttalte også at i 2020 vil grønne lån gå fra å være for spesielt interesserte til å bli den nye normalen, og DnB inkluderer nå klimarisiko i sine kredittprosesser. Andre banker har også tydelige krav.

- Kraftleverandøren Fjordkraft krever at samtlige leverandører må kunne bevise at de er klimanøytrale, ellers vil de utelukkes som leverandører.

- Havbruksnæringen blir stoppet i sin vekst grunnet politiske krav. De eneste konsesjonene som tildeles nå er såkalte grønne konsesjoner, hvor bedrifter får produsere mer fisk dersom tillatelsen benyttes til å utvikle ny teknologi for å redusere rømming eller påslag av lakselus. Nå skal trafikklys-systemet innføres der lusesituasjonen bestemmer om den enkelte bedrift får øke, holde konstant eller må redusere produksjonen.

- Et betydelig antall investorer stiller miljøkrav til selskaper de vurderer å finansiere eller kjøpe aksjer i. Det norske Oljefondet – Statens pensjonsfond Utland – har etiske retningslinjer for sine investeringer, og ønsker at selskapene skal fremlegge tallmateriale om selskapsstyring og bærekraft.

Det er betydelig politisk press for slik bærekraftdokumentasjon, blant annet fra EU-kommisjonens krav til bærekraftig finansiering («sustainable finance») siden 2018.

Bevis

Men hvordan skal norske bedrifter så klare å bevise at de driver bærekraftig? Det kan de gjøre gjennom sertifiseringsordninger og ved å fremlegge data over egen drift og sin egen påvirkning på omgivelsene.

Lånerenten er spesielt viktig for eiendomsutviklere og andre aktører i byggenæringen. Derfor velger mange å miljøsertifisere byggene sine. Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR måler miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. Et BREEAM-NOR sertifikat har fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifikatet kan legges frem for banken når man forhandler om finansiering.

Klimanøytral

Vi i Karabin jobbet for Fjordkraft også i perioden der Fjordkraft introduserte sine klimakrav til leverandørene. Vi har derfor beregnet CO2-regnskap for en rekke bedrifter. Det er ikke så vanskelig å beregne CO2-forbruket, og når man vet hvor høyt det er kan man kompensere gjennom å kjøpe klimakvoter. Selv vi som er et rent konsulentselskap uten produksjon av fysiske produkter kan nå tallfeste - og dermed bevise - at vi er klimanøytrale.

Oppskrifter

Informasjon og oppskrifter på hvordan man oppfyller dokumentasjonskrav finnes en rekke steder. Eksempelvis: Oslo Børs har en egen liste for notering av såkalte grønne obligasjoner og en egen veiledning for rapportering av samfunnsansvar, Storebrand Asset Management har publisert detaljert liste over sine krav til etiske investeringer, Fjordkraft gir oppskrift på hvordan man blir klimanøytral.

Bistand

Det enkleste for mange vil likevel være å få bistand fra eksterne organisasjoner med erfaring. Kontakt gjerne oss i Karabin for en prat om hvordan vi kan bistå, for eksempel gjennom å utvikle klimaregnskap for dere, eller på andre måter sørge for at dere får dokumentert bærekraftig drift.

Karabin har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kontakt oss