Med på å bygge opp Oslo-kontoret

Hun er en av konsulentene som bygger opp Oslo-kontoret til Karabin. – Selskapet har en dynamikk og arbeidsform som passer meg, sier Anne Øvergaard Dahlberg, seniorkonsulent i Karabin.

 

Anne er oppvokst i Finnmark, men ble raskt lokket mot større byer. Hun begynte å studere i Tromsø, fortsatte ferden til Storbritannina hvor hun tok bachelorgraden og avsluttet studieløpet med en mastergrad i København. De siste syv årene har hun bodd og jobbet i Oslo.

Konsulentkarriere

Anne har arbeidet med forbedringer siden hun ble ferdig med mastergraden i finans og strategisk ledelse for syv år siden. Etter noen år i arbeidslivet ønsket Anne å fortsette karrieren som konsulent. Det var mange interessante arbeidsgivere å velge blant, men hun valgte Karabin – hvor hun har vært en sentral ressurs siden januar 2018. 
- Karabin var i utgangspunktet ukjent for meg, men jeg fant raskt ut at selskapet passet meg, sier seniorkonsulenten.

Enorm innsikt

At Anne takket ja til jobb i Karabin var ganske tilfeldig. Via sitt nettverk fikk hun høre om Karabin, og den dyktige finnmarkingen kom raskt til intervju. At Anne har endt opp med å jobbe med forbedringer er likevel ikke tilfeldig.
- Jeg synes det er en veldig givende å hjelpe andre med å effektivisere arbeidshverdagen. Å jobbe som konsulent gir en enorm innsikt i forskjellige virksomheter, og man får mulighet til å være med og påvirke når viktige avgjørelser og beslutninger skal tas. Det er travle hverdager og stadig nye utfordringer som må løses. Det er veldig gøy, understreker Anne

Anne i samarbeid med kolleger fra Karabin.

Skaper verdier

- Det største skillet mellom å være konsulent og det å være i linja, er at vi hver dag jobber målrettet og metodisk for å oppnå gevinster i prosjektene våre. Det er sjeldent vi kommer med en fasit, men det vi er flinke til er å prioritere de viktigste utfordringene, følge opp tiltakene som iverksettes og måle effektene. På den måten er vi gode på å skape verdi for kundene våre, sier seniorkonsulenten.

Mye ansvar

Anne mener det er mange fordeler med å jobbe i et mindre konsulentselskap som Karabin. For eksempel viser hun til kort beslutningsvei, og bratt læringskurve.
- Vi får raskt ansvar, og raskt store oppgaver – noe man lærer mye av. Samtidig blir vi stadig påminnet om at vi jobber i en tøff bransje og det er tøffe krav til leveranse. Utover det har jeg mange gode kollegaer, og det er veldig gøy og sosialt å jobbe her. Ikke minst er det stas å være med på å bygge opp Oslo-kontoret til Karabin.

Mine beste tips

- Endringer er veldig vanskelig og de fleste av oss har en innebygget skepsis mot store endringer, spesielt hvis det rokker ved veletablerte rutiner og måter å gjøre jobben vår på. Det er lett å tenke at vi ikke evner å endre oss, og vi skylder ofte på strukturene på arbeidsplassen eller manglende systemer og verktøy. 
- Mitt tips er at vi må bli flinkere til å minne oss selv på om at den største barrieren til endring ligger i vår egen vilje - og det er noe vi selv kan kontrollere. Dette er noe jeg selv ofte tenker på, og det hjelper meg å være åpen for nye ideer og konsepter i jobbsammenheng, men også når det kommer til endringer ellers i livet, avslutter hun.  

Kjære leser! Er du også interessert i en karriere hos Karabin? Les mer inne på våre karrieresider

Spør oss

Spør oss

Anne Øvergaard Dahlberg

Senior Manager