Mange muligheter med Business Model Canvas

Business Model Canvas er bygget opp av ni bygge-blokker som hjelper deg å utvikle virksomheten. Denne enkle malen gir deg oversikt over bedriftens verdiforslag, infrastruktur, kunder og det finansielle.

Kanskje er du godt kjent med Business Model Canvas, og bruker det regelmessig? Hvis ikke er det vel verdt å prøve det ut. Det er et enkelt verktøy som et enkelt å bruke, og det gir deg innsikt hvordan organisasjonen skaper, leverer og fanger opp verdi. Dette er opprinnelig et strategisk ledelsesverktøy, hentet fra Lean Startup, og ble presentert av Alexander Osterwalder i 2005. (https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas).

Mange bruksmuligheter

For de fleste er det gull verdt å ha en kompakt og fin oversikt over hva som virkelig er viktig for virksomheten din. Under finner du de ni byggeklossene og litt om hva du skal fokusere på når du fyller inn hvert område.
Business Model Canvas blir brukt på mange måter, hvis du for eksempel er i startgropen og skal etablere et selskap så vil dette rammeverket hjelpe deg. Det samme gjelder hvis du driver et selskap som trenger å rigge seg bedre for fremtiden, for eksempel ved å etablere nye produkter eller tjenester. 

Strategisk verktøy

Som et strategisk verktøy kan du også bruke BMC for å se hva som er gjort bakover i tid og hva som skal skje fremover i tid. Hvis du jobber i en større organisasjon kan BMC naturligvis brukes avdelingsvis. Prosjektledere kan bruke verktøyet for å dra paralleller mot resten av selskapet, og få bedre forankring hos selskapets ledelse.

 

 

Bildetekst: Rammeverket for Business Model Canvas. All viktig informasjon skal inn på et sværtkomprimert område. Nederst i saken finner du link til PDF-dokument om du vil laste ned modellen.

Enkel forklaring for utfylling av de ni blokkene:

1. Kundesegmenter

Hvem er kundene våre, og fra hvilke kunder skaper vi verdi? 

2. Verdiforslag

Her skal du liste opp hva du tilbyr kundene, altså hvilke produkter og/eller tjenester du har. Hvilke problemer løser du, og hva kan dere tilby til hvert kundesegment?

3. Inntektsstrøm

Oppgi de beste inntektsstrømmene dine. Hvis du gjør ting gratis, kan du gjerne sette det opp her.

4. Kanaler

Hvordan kommuniserer du med kunden din? Hvordan leverer du verdiforslaget ditt?

5. Kundeforhold

Det er her viktig å svare ut hvilken type forhold hvert kundesegment ønsker seg. Hvor kostbare er disse kundeforholdene? Hvordan kan vi innlemme dem med resten av forretningsmodellen? Hvordan opprettholder du forholdet?

6. Viktigste aktiviteter

Hvilke aktiviteter skal til for at ditt selskap skal lykkes med verdiforslaget, kanaler, kundeforhold og inntektsstrømmer? Hva er det dere gjør hver dag som sørger for at forretningsmodellen fungerer?

7. Viktigste ressurser

Hvilke mennesker trenger du for å drifte virksomheten din? Hvilken kunnskap, midler og penger trenger du?

8. Viktigste partnere

Hvem er dine viktigste samarbeidspartnere og partnere? Tenk da på partnere du er avhengig av for å gjøre forretninger. Hvilke nøkkelressurser hører til hos de enkelte av disse aktørene? Hvilke aktiviteter er det «key partners» gjør?

9. Kostnadsstruktur

Oppgi de beste kostnadene dine ved å se på aktiviteter og ressurser.

I Karabin bruker vi ofte dette Business Model Canvas, og håper du også kan få god nytte av det i din jobbsituasjon. Hvis du ønsker å få flere tips fra en av våre konsulenter, så er du velkommen til å ta en uforpliktende prat. Kontakt oss i skjemaet under.

Last ned Business Model Canvas her

Spør oss

Spør oss

Yvonne Hansen

Leder Marked