Likviditet – viktig måleparameter

I disse korona-tider, og i lang tid fremover, vil private bedrifters likviditet kanskje være den viktigste måleparameter. Men dersom våre kunders behov og krav til våre tjenester er annerledes nå og de neste måneder, hvordan kan vi omstille oss?

Samarbeid for et felles mål har alltid vært viktig. I framtiden vil det bli enda viktigere fordi godt internt og eksternt samarbeid fører til bedre utnyttelse av ressurser, mindre sløsing - og dermed bedre resultater.  

Den kjente «ledelsesguru» Edward Deming har svært mange gode og veiledende utsagn. Et av de beste er kanskje «Goals without a method is cruel».

Mål og metode

Å sette mål uten å være enig om en metode for målene, kan føre galt av sted. Det er viktig å være enig om en prosessbeskrivelse, en beskrivelse av innhold og rekkefølgen av oppgavene som er veien til målet. Uten at vi er enige om innhold, omfang, krav og spesifikasjoner kan prosessen forårsake økt ressursbruk på grunn av misforståelser. Det kan videre resultere i planer som sprekker og økte kostnader.

Mål og tiltak

Men de fleste virksomheter som er ISO-sertifisert har allerede beskrevet hvordan oppgavene skal utføres i prosedyrer?  

Ja, det er et godt utgangspunkt, men for å forbedre gjennomføringen og bruke færre ressurser og kortere tid kan det være en fordel å tegne opp rekkefølgen av oppgaver. På den måten er alle enige om at «dette er slik vi gjør det nå» i en verdistrøm - og deretter måler vi hvor lang gjennomløpstiden er.  

Det er kun når vi har en omforent beskrivelse av blant annet innhold og rekkefølge av en prosess - kalt en standard - at vi kan måle den for å bli bedre som et utgangspunkt for omstilling. Dette fordi tilfeldige prosesser gir tilfeldige resultater.  

Uten at vi måler effekt av tiltak vet vi i realiteten ikke hva som bidrar til bedre resultater.

Nye verdiforslag

Koronakrisen er en brå overgang til et marked vi i realiteten ikke kjenner. Hvilke nye behov, ønsker og krav har kundene de neste ukene og månedene, og hvordan skal vi levere i forhold til det? Svaret på disse spørsmålene er vårt nye verdiforslag. Hvilke endringer må vi gjøre for å tilpasse oss denne nye virkelighet, hva vil det koste og hvordan vil det påvirke vår likviditet?  

Kortere gjennomløpstid er et tiltak som betyr lavere ressurspådrag og dermed bedre likviditet.  

Vi har 5 strategiske valg for både å omstille og effektivisere vår verdistrøm samtidig: 

  1. Redusere gjennomløpstid, men med samme volum som beskrevet over.  
  1. Øke volum, men holde gjennomløpstid konstant.  
  1. Synkronisering av aktiviteter på tid og volum i verdistrøm og i støttefunksjoner - både internt og eksternt. 
  1. Spesifikasjon, endre eller bedre spesifikasjon av produkt eller tjeneste i henhold til (nye) kundebehov.  
  1. Øke fleksibilitet, omstille produksjons-oppsett og lære opp ansatte til å bli multifaglige for å levere det kunden ønsker raskere.

Bedre likviditet

Alle disse 5 strategiske valg, og kombinasjoner av disse, vil føre til at vi kan utnytte dagens fasiliteter, teknologi og kunnskaper bedre. På den måten kan vi tilby det kunden har behov for raskere. Effekten er økt salg, lavere kost og dermed bedre likviditet fordi vi vårt verdiforslag leverer på kundens nye behov. 

Det som ofte må gjøres er at bedriften tegner opp sine prosesser i verdistrømmen slik den funger i dag, og samler inn data. Dette er eksempelvis: hvor lang tid prosesser tar, kostnader forbundet til prosessene, hva og hvor mye produserer prosessen per tidsenhet, hvor i prosessene har selskapet tap, feil, avvik, kundeklager og lignende.  

Så tegnes det opp en ny ønsket prosess blant annet basert på hva som må bedres i forbindelse med de 5 strategiske valg. En tilhørende aksjonsliste er også nødvendig for å komme dit. 

Har du spørsmål til disse tema, kontakt oss for en uforpliktende prat.

Spør oss

Spør oss

Kjetil Bang-Olsen

Ledende konsulent