Ledelse og roller ved omstilling

- Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelsen er ofte avgjørende for hvor vellykket omstillingen blir. Derfor er rolleforståelse hos alle parter så viktig, forteller Randi Glørstad, som er svært erfaren innen endringsledelse. Nedenfor deler hun noen av sine erfaringer.

Konkurransen hardner til i mange bransjer. Ny teknologi åpner opp for nye konkurrenter, og markedet endrer seg grunnet Covid-19 eller andre uventede hendelser. Også offentlige organisasjoner møter press for kostnadskutt og endring.

- Vi i Karabin opplever nå en økt etterspørsel etter ledercoaching og bistand knyttet konkret til omstilling. Det handler først og fremst om hvordan oppdragsgiver kan få bedre prosesser i krevende endringer, sier Glørstad.

Hun er selv en erfaren leder med bakgrunn som direktør for virksomhetsstyring i Siva SF og direktørstilling i Sparebank 1 Regnskapshuset. Gjennom mange år har hun tatt temperaturen på næringslivet i Trøndelag. Nå arbeider hun som profesjonelt styremedlem, ledende konsulent og daglig leder for Karabin i Trondheim.

Tar ikke tak tidlig nok

Glørstad forteller at mange ledere vegrer seg for å sette i gang med nødvendige omstillinger hvis de ikke kan regelverket godt nok. 

- Arbeidslivet i Norge er godt regulert. Slik må det være. Hvis arbeidsgiver trår feil i prosessene, kan det føre til at omstilling i organisasjonen stopper opp og nødvendige endringer ikke blir gjennomført. Dårlige prosesser ved omstillinger og oppsigelser kan uansett føre til mye støy internt og arbeidsrettssaker. Det bør unngås.

Generelt så opplever hun at tillitsvalgte er godt kurset i regelverk, rettigheter og prosesser ved nedbemanning og omstilling. Lederne har ofte ikke like god kunnskap.

- Er ikke kunnskapene om regelverket godt nok, oppfattes heller ikke mulighetsrommet godt nok. Det gjelder kanskje spesielt i offentlig sektor, der det er en lang rekke hensyn å ta utenom de rent økonomiske, sier Randi Glørstad.

Tillitsvalgte + ledelsen = sant

Når Karabin bistår i endringsledelse er rådgiverne opptatt av at tillitsvalgte og ledere anstrenger seg for å samarbeide om å finne de beste løsningene.

- Selvsagt er noen tillitsvalgte mest opptatt av «vaktbikkje»-rollen. Men de har faktisk et stort ansvar for at bedriften skal være konkurransedyktig også ved nødvendig nedbemanning og omstilling. Jeg mener dette er svært viktig – også i offentlig sektor.

Randi Glørstad erfarer at godt samarbeid ikke bare gir en raskere og bedre omstilling i konkrete saker, det bidrar også til å skape og vedlikeholde en kultur preget av tillit og omstillingsevne.

Ta kontroll over prosessene

Hva skal man så gjøre og i hvilken rekkefølge?

- Beslutningstakerne i organisasjonen, altså både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden, må enes om at de er medspillere og ikke motspillere. Partene bør ha en god forståelse for sine og hverandres roller, og dette må diskuteres.

 - Når omstillingen så skal gjennomføres, må man ha fokus på å få til gode prosesser. Det handler om at nødvendige endringer faktisk skal bli gjennomført, at arbeidstakerne skal bli tatt vare på så godt som mulig innenfor gitte rammer, at regelverket følges og at man etter gjennomført endring skal ende opp med en enda bedre organisasjon – helst med styrket tillit mellom «partene».

Selv om hun mener gode endringsprosesser krever innsats fra flere deler av organisasjonen, er det en jobb for ledelsen å sørge for så høy kvalitet og tillit som mulig. Ledere som vet at de må gjennomføre omstillinger, vil få en enklere jobb om de involverer tillitsvalgte og andre relevante aktører før beslutning tas, og selv tilegner seg nødvendig kunnskap om både regelverk og best practise i forkant.

- Omstillingsprosjekter er som andre prosjekter – du bør ha tydelige mål, en klar tidsplan og prioritere god kommunikasjon og samspill med alle som bidrar, avslutter Randi Glørstad, partner og leder for Karabin Trondheim.

Karabin har jobbet med forbedring siden 2004 og er Norges ledende forbedringsmiljø. Vi kvalitetssikrer alle våre prosjekter og holder det vi lover og gir resultater som står seg. Sammen med våre kunder har vi skapt 6,6 milliarder kroner i dokumenterte gevinster.
 

Spør oss

Spør oss

Randi Glørstad

Daglig leder Trondheim