Lean-dagen i Bergen 2019: Å mobilisere mennesket som ressurs

Årets Lean-dag i Bergen gjentok fjorårets tema «Lean for morgendagens muligheter», men denne gang med fokus på å mobilisere mennesket som ressurs. Vi i Karabin var selvsagt til stede.

Vi lever i en tid med store og raske endringer i samfunnet, arbeidslivet og næringslivet. Teknologiske framskritt, nye forretningsmodeller og endrede preferanser tvinger bedrifter og organisasjoner til omstilling og endring. Og selv om endring og omstilling for mange kan gi negative assosiasjoner, betyr forandring også i de fleste tilfeller muligheter til å utvikle seg og bli bedre.

Da blir en viktig tilhørende problemstilling hvordan vi involverer og mobiliserer våre medarbeidere til å bli en ressurs og ikke et hinder i den raske utviklingen og forbedringen. For en ting er i alle fall sikkert, som også påpekt under åpningstalen av Ordfører Marte Mjøs Persen, at «uten endringer blir vi dinosaurer uten relevans for den verden vi lever i.»

 

Siden 2011

Lean-dagen blir arrangert hvert år av Lean Forum Bergen, en organisasjon som ble etablert i 2011 og har en lang rekke sentrale bedrifter i Bergens Næringsliv som medlemmer. Dagen er full av spennende innlegg fra eksterne foredragsholdere og medlemsbedriftene, og Karabin har siden oppstarten deltatt på konferansen med stand og heldig utvalgte ansatte.

Ole-Bjørn Sandøy på stand for Karabin.

 

Magnus Lord om respekt og tillit

Blant flere spennende foredragsholderne på årets Lean-dag, ønsker vi å trekke frem foredraget til svenske Magnus Lord som vårt favorittforedrag. Han er en av Europas ledende eksperter innen moderne utvikling av helsetjenester. Magnus trakk i sitt spennende foredrag de store linjene, og viste oss hvordan næringslivets måte å tenke forbedring på er påvirket av den klassiske industrielle masseproduksjonen, og hvordan visse aspekter av denne tenkningen på mange måter har hindret oss i å mobilisere mennesket som den viktigste ressursen. Han fremhevet tre ledelsesguruer; Frederick Taylor, som med sin vitenskapelige tilnærming til ledelse prøvde å separere den rasjonelle tenkningen fra det fysiske arbeidet. Henry Ford, som opprettet divisjoner for å oppnå stordriftsfordeler. Og Alfred Sloan, som ville fjernstyre og lede gjennom tallrapportering til hovedkontoret

- Til tross for masseproduksjonens mange viktige fremskritt, synes vi likevel å ha glemt noe av det aller viktigste; respekten for mennesket og tillit til våre evner, sa Magnus Lord.

Han utfordret publikum derfor til å fase ut deler av masseproduksjonens ledelsesprinsipper, og heller utvikle medarbeiderne, fokusere på kundens reise, og lede som nærværende inspiratorer og lærere.

Magnus Lord på scenen

 

Karabins erfaring

Denne strategien Magnus Lord beskriver er vi enig i. For oss i Karabin gjenspeiles disse perspektivene i det vi kaller «trenivåmodellen», som er et verktøy vi bruker til å sette mål i alle våre prosjekter. Trenivåmodellen sier at endringer skal ha verdi både for ledelsen, kunden og medarbeideren. Det er vår erfaring at effektiv endring og omstilling som gir verdi for alle, både er lettere å gjennomføre og gir oftere ønsket effekt.

Skal organisasjoner og virksomheter lykkes i en tid med store og raske endringer og omveltninger, er det derfor en forutsetning at våre medarbeidere involveres og mobiliseres i forbedringsarbeidet. For som forfatter og NRK-komiker Knut Nærum sier: «én ting er i alle fall sikkert, folk er kommet for å bli».

Vi i Karabin takker for en spennende Lean-dag, og ser allerede frem til neste år!

 

Saken er skrevet av Steinar Hjelset og Ole-Bjørn Sandøy

 

Lenker: