Foreleser, NHH, Management consulting

Karabins Jan-Petter Abelsen gjesteforeleser på NHH

«Management Consulting» er et meget populært fag ved Norges Handelshøyskole. Tirsdag hadde Jan-Petter Abelsen forelesning og gjennomgang av ulike case han har jobbet med gjennom mange år i Karabin, EY, DnB og PWC.

Publisert 31/10/2018

- Jeg er siviløkonom fra NHH, så jeg synes det var interessant og en stor ære å få komme tilbake til «min» skole og fortelle om mine erfaringer, sier Jan-Petter.

Management Consulting er et av fagene studentene kan velge blant når de tar en bachelor i Økonomi og administrasjon ved NHH. Det er venteliste for å få plass.

Mange studenter ønsker å jobbe som ledelseskonsulenter når de er ferdige med studiene. I årets undersøkelse fra Universum var DnB, PWC, Deloitte og EY de fire mest ettertraktede arbeidsgiverne innen økonomi. Jan-Petter har altså jobbet for tre av dem, i tillegg til Karabin der han nå er sentral i forbedringstiltak for flere av de største konsernene på Vestlandet. Han er også styreleder for Thomsen Gruppen.

- Jeg hadde en kort intro, og snakket så om ulike typer prosjektroller man kan ha. Deretter tok jeg opp en del case, og teori og erfaringer om hvordan man kan sikre og måle suksess. I arbeidet mitt for Karabin dokumenteres og tallfestes alle forbedringer, og det mener jeg er en god tilnærming for konsulenter, sier Jan-Petter.

Studentene var engasjerte og det ble en del interessante diskusjoner i salen.

- Vi snakket også litt den om hvordan man håndterer uventede saker som skjer. Dessuten gjør konsulenter av og til feil, og det må håndteres profesjonelt.

Kursansvarlig for Management Consulting ved NHH er Gunnar Magne Økland, førsteamanuensis ved Instituttet for Strategi og Ledelse. Se fagplanen


Jan-Petter Abelsen er allerede invitert til å holde foredrag også for neste kull med studenter. Det var Ivar Borge, styreleder i Karabin og tidligere PWC-topp, som formidlet kontakten mellom Økland og Abelsen. Ivar har vært gjesteforeleser ved NHH i mange år. 

 

Kontakt oss