Karabin styrker tilbudet til offentlig sektor

Karabin styrker seg i Stavanger og ansetter tidligere rådmann i Eigersund kommune, Gro Anita Trøan. Hun er blant de nye seniorene som starter i selskapet for å bistå offentlige virksomheter.

- I Stavanger er vi mest kjent for å hjelpe bedrifter med å få bedre resultater, men vi arbeider også mye med å bistå offentlige organisasjoner. Dette er et område vi venter vil vokse, og med Gro Anita Trøan på plass styrker vi teamet ytterligere, sier Ole Øyen, CEO i Karabin.

Gro Anita Trøan blir ny kollega og styrker tilbudet Karabin har mot offentlige organisasjoner både i Rogaland og nasjonalt. Karabin Stavanger søker også etter flere seniorer.

- Vi er glade for at Gro Anita valgte oss. Med 20 års ledererfaring og stilling som rådmann i to kommuner har hun etterspurt kompetanse, sier Ole Øyen.

Gro Anita Trøan ble kjent med Karabin gjennom kommunesamarbeidet Digi Rogaland da hun var rådmann i Eigersund Kommune. 

- Jeg har veldig lyst til å være en del av et solid fagmiljø som skaper varige verdier for bedriftene og offentlig sektor. Jeg oppfatter Karabin som et utviklingsmiljø som setter klokskap i system, og Karabin er en del av løsningen som alle bransjer behøver, sier Trøan.

Hvert år bekrefter Karabins kunder gevinster på mer enn en milliard kroner gjennom å bedre arbeidsmetoder og prosjektstyring. De seneste årene har kundene realisert gevinster for 6,6 milliarder kroner. Slik gevinstrealisering er et fagområde i sterk vekst. 

- Enkelt forklart så bidrar vi med målinger og analyse, kommer med  begrunnede forslag til endringer og bistår med gjennomføring. Alt blir dokumentert og tallfestet. Det gir både mer fornøyde kunder, mer fornøyde ansatte og gjerne bedre økonomisk resultat. Gevinstene kan være betydelige også for kommuner med stramt budsjett, forteller Ole Øyen.

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir