- Karabin gir deg mulighet til å forme egen karriere!

Kristine Holm Sylta begynte i Karabin Bergen for fem måneder siden. Det er hennes andre arbeidsgiver etter studiene. Her forteller hun om hvordan det er å være konsulent.

Kristine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fordypning i strategi og ledelse. Utover dette har hun etterutdannelse i prosjekt- og kvalitetsledelse. Før hun startet i Karabin arbeidet hun 3 år ved en byrådsavdeling i Bergen kommune – som trainee og deretter rådgiver.

Hvordan har du hatt det så langt?

- Strålende! Som nyansatt ble jeg tatt godt imot og inkludert fra første stund. I arbeidet har jeg fått ansvar, utfordringer og mulighet til faglig utvikling. Jeg samarbeider med dyktige kollegaer og lærer mye av deres erfaringer og kunnskap. Samtidig har jeg fått bidra med egne erfaringer og fått tillit til å arbeide selvstendig ut mot kunde. 

- I Karabin er det solid takhøyde for å komme med innspill, spørsmål og dele erfaringer uavhengig av hvor lang fartstid man har i selskapet. Som nyansatt opplever jeg at dette legger til rette for trivsel og økt læring.

Hvordan er det sosiale på jobben?

- Jeg opplever å være en del av et veldig godt sosialt arbeidsmiljø hvor vi støtter, hjelper og heier på hverandre. Vi møtes jevnlig for faglig påfyll, men også for å ha det kjekt sammen. Siden jeg startet har vi blant annet vært på trampolinepark, deltatt på Bergen City Marathon og vi har vært på Island med hele selskapet. Latteren sitter alltid løst og vi har det veldig kjekt sammen. 

Hvorfor ble du konsulent?

- Jeg valgte å bli konsulent fordi det gir muligheten til å arbeide med ulike bransjer, fagområder og dermed varierte problemstillinger. Dette gir en arbeidshverdag som byr på utfordringer, utvikling og behov for å tenke kreativt og løsningsorientert. Som konsulent får man arbeide målrettet frem mot å finne de best tilpassede løsningene for kunden. I tillegg til at det handler om å sikre kunden varige gevinster av arbeidet. Dette opplever jeg som en givende oppgave!

Hvorfor valgte du Karabin?

- Karabin utmerket seg for meg allerede da jeg studerte ved NHH og var på Karrieredagen for å snakke med bedrifter. Med min faglige interesse for særlig endringsledelse og prosess- og kvalitetsledelse, merket jeg meg Karabin som en attraktiv fremtidig arbeidsgiver. Dette inntrykket forsterket seg over tid og med et ønske om å bli konsulent var det selvsagt at Karabin var riktig for meg.

Fortell hva du har jobbet med i Karabin

- Jeg hadde min første arbeidsdag i Karabin i midten av mars. Tiden har gått fort! Siden oppstart har jeg bidratt i ulike prosjekter knyttet til digitalisering og effektivisering innen offentlig sektor. I dette arbeidet har jeg dratt nytte av min erfaring fra kommunal sektor og fått videreutviklet den til en bredere kunnskap om hvilke utfordringer en samlet offentlig sektor står ovenfor i møte med digitale trender og krav til bruk av standarder og felleskomponenter. Offentlig sektor er i stor utvikling og Karabin har en rekke spennende forbedringsprosjekter knyttet opp mot denne utviklingen.

Hva vil du si til unge økonomer som vurderer Karabin?

- Karabin er et forbedringsmiljø med stor bredde i både tjenester og bransjeforståelse, til tross for at vi er et mindre konsulentselskap. Selskapet er også i vekst og det skjer stadig utvikling. Som ansatt gir dette muligheten til å være med på å forme egen karriere og virkelig bidra fra første stund. 

Mulighetene er åpne. Som forbedringsentusiaster får vi arbeide med metoder og verktøy for kontinuerlig forbedring sammen med kollegaer som er svært faglig dyktige innenfor området. Entusiasmen for arbeidet er også svært tydelig i selskapet - og vi har det gøy når vi er på jobb!
 

Kjære leser! Er du også interessert i en karriere hos Karabin? Les mer inne på våre karrieresider

Spør oss

Spør oss

Kristine Holm Sylta

Manager