Karabin er et klimanøytralt konsulentselskap – og deler oppskriften

Vi var første selskap som forpliktet seg til å oppfylle Fjordkrafts krav om at alle leverandører må bli klimanøytrale. Siden har over 100 andre fulgt Fjordkrafts initiativ og deres oppskrift.

Fjordkraft’s “Klimanjaro” ble en av vinnerne av FNs «Momentum for Change» klimatiltakspris for 2018. Se pressemeldingen her


Oppskriften på å bli klimanøytral er ganske enkel!

  1. Først må du finne CO2-fotavtrykket til selskapet ditt i antall tonn.
  2. Deretter identifisere og planlegge tiltak som kan redusere eget klimafotavtrykk. 
  3. Til slutt kompensere ved å kjøpe klimakvoter. Klimakvotene gir finansiering til prosjekter som er gode for klimaet, for eksempel å bytte dieselaggregater i utviklingsland med grønnere energikilder.

Å finne bedriftens egne CO2-utslipp gjøres ved å tallfeste innenfor de tre ulike gruppene prosessutslipp, energiforbruk og til slutt reiser, forbruk og andre aktiviteter. Siden vi i Karabin ikke har prosessutslipp, er det kun de to siste aktivitetsgruppene som er aktuelle for vår del. Etter litt regning kom vi frem til vårt eget forbruk.

 

Det koster trolig mindre enn du tror. Det er langt mer å vinne.

Prisen på CO2-kvoter styres av markedet. Det siste året har prisen økt fra ca 80-90 kroner pr tonn ved starten av året til nå rundt 130-140 kroner pr tonn.

I våre øyne er det likevel en liten kostnad etter at man har gjennomført reduserende tiltak, som selvsagt er det viktigste.

 

I Karabin har vi kontakt med mange bedrifter i ulike bransjer. Vi ser at klimahensyn blir et stadig viktigere parameter i anbudsprosesser og avtaleinngåelse mellom selskaper. Dersom mange kutter sitt forbruk vil det til sammen kunne gi en god samfunnseffekt, også gjennom økt bevissthet og kulturendringer. For med kunnskap kommer evnen til å handle – reise mindre, sykle mer og bytte ut bilparken.

 

Utfordringen som fikk oss i gang kom fra Fjordkraft. Den stafettpinnen vil vi gjerne sende videre. Oppskrifter finnes -  og det koster trolig mindre enn du tror. Det er langt mer å vinne.

Spør oss

Spør oss

Ole Øyen

Adm.dir