Hvordan skrive en god forretningsplan?

Her kommer noen tips og triks til deg som skal skrive en god forretningsplan. Det er kanskje enklere enn du tror!

Kanskje trenger du en forretningsplan for å få investorer til ditt selskap, kanskje ønsker du at bedriften skal vokse, eller er du simpelthen i oppstartsfasen? Uansett er det greit å ha en god struktur på dokumentet ditt.

Vær kortfattet og presis

En forretningsplan skal ikke være en stor avhandling, og trenger derfor ikke bestå av for mange sider. Se på det som et verktøy du kan bruke til å for eksempel få selskapet ditt til å vokse. Hensikten er også at du enkelt skal kunne justere planen ved behov, og det kommer du ikke til å gjøre om dokumentet har 45 sider.

Målgruppen bestemmer form

Som gründer er du selv den viktigste målgruppen for forretningsplanen, som skal hjelpe deg til å arbeide målrettet for å ta en lønnsom posisjon i markedet.
Skal du hente inn penger fra investorer eller søker strategiske samarbeidspartnere, bør du trolig ha med utfyllende info som CV til ledelse og styre, beskrivelse av risikofaktorer, fortelle om konkurrentsituasjonen, beskrive historien, oppgi kontaktinfo og logo. 
Som gründer er gevinstmulighetene mest interessante, men for investorer er det minst like viktig at risikoen er tydelig beskrevet og at risikovurderingen oppfattes som edruelig.

Nødvendig innhold

 • Executive Summary
  Det kan være greit å starte dokumentet med et executive summary på 1-2 sider. Dette sammendraget forteller hva som er forretningsideen din, hvordan du planlegger å ta en posisjon i markedet og hva de mulige gevinstene er.

  Dette trenger du selvsagt ikke å skrive før helt på slutten, når du er ferdig med alle andre deler av dokumentet. Hvis mottakeren ikke leser hele dokumentet er du likevel sikret at vedkommende har fått med seg essensen. 
   
 • Muligheter
  Her er hensikten å beskrive muligheter du ser, og du må skrive litt rundt hva du faktisk selger eller hvilket problem du løser. Her er det også sentralt å få frem hva som er ditt kjernemarked og hvilke konkurrenter du er omgitt av. 

  Dette er på mange måter kjerneessensen av forretningsplanen, hvor du (på en kort og konsis måte) skal illustrere hvordan du kan posisjonere deg på en annen måte enn dine konkurrenter, eller ta en posisjon som andre ikke har.
   
 • Konkurransefortrinn
  Når du har vist at det er et marked og mulighet for lønnsom posisjonering, kan du beskrive hva det er som gjør at du og ditt firma skal kunne vinne i konkurransen. Eksempler: høyere eller annerledes kompetanse, patentmuligheter, ny eller annerledes teknologi, sterke samarbeidsavtaler, eksisterende nettverk, fortrinn gjennom geografisk plassering, nye måter å tenke på, unik erfaring, god salgskapasitet og tydelig nisjemarked.
   
 • Utførelse
  I denne delen av dokumentet beskriver du hvordan du kan omforme muligheten til business i praksis. Beskriv hvordan du skal løse problemet til kunden. Her kan du for eksempel beskrive din markeds- og salgsplan, hvilke milepæler du legger opp til og hvordan du skal måle aktivitetene.
   
 • Oppsummering av selskapet og ledelsen
  I dette avsnittet beskriver du hvem teamet ditt er, og hvem du eventuelt trenger å ansette. Hvis du er på jakt etter investorer så vil de være interessert i å vite litt om hvilken kompetanse selskapet besitter. Dersom du har annen relevant informasjon som handler om selskapet eller ledelsen, så ta det med her (organisasjonskart, lokasjoner etc.)
   
 • Finansiell plan
  En forretningsplan er lite fullstendig uten at du informerer om selskapets økonomiske prognose. Det du bør ha med her er en salgsprognose, oppstilling av kontantstrøm, resultatregnskap (resultat) og balansen.
   
 • Vedlegg
  Dersom du trenger å ta med ytterligere informasjon, bilder og lignende, kan du legge dette som vedlegg. 
   

Fremtiden er viktigst

Forretningsplanen beskriver markedet, konkurrentsituasjon og dagens status, samt fortrinn og risikofaktorer bedriften har. Men det viktigste er hvordan dere kan bli bedre i fremtiden. For etablerte firma kan det bety endringer i måten å jobbe på, eller ansettelse av mennesker som har den kompetansen som mangler i dag. Det kan også bety inntreden i nye markeder eller innføring av ny teknologi.

Tenk på at forretningsplanen handler om hvordan du skal tjene (mer) penger. Den skal altså ikke bare være en beskrivelse av produkt og tjenester, men hvordan du skal selge og hvem som er kundene.

Ved å lage en kort og strukturert forretningsplan, tvinger du deg selv til å beskrive virksomheten enkelt og poengtert. Det kan gjøre det lettere å se hva du bør prioritere fremover, og det er et utgangspunkt som gjør at du etter hvert ser om utviklingen er som planlagt og forventet.

Karabin hjelper bedrifter og offentlige organisasjoner med å skape gevinster. Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan bistå.
 

Spør oss

Spør oss

Yvonne Hansen

Leder Marked