Hvor skal man rette fokus når «alt» er i endring?

Hva har rekruttering av fosterhjem, oljeraffinering og produksjon av nøter til oppdrettsnæringen til felles? Jo, alle disse arbeidsprosessene er ledet av ledere som er opptatt av forbedring og endringsledelse. Og de har alle spennende historier å fortelle om akkurat dette.

Karabins frokostseminar, den 13. november 2018, handlet om endringsledelse i forbedringsarbeid. Her fikk vi lære av panelets erfaringer om hvordan blant annet  riktig fokus, felles kultur, kommunikasjon med ansatte og struktur i forbedringsarbeidet har vært viktige forutsetninger for å lykkes. I publikum satt 71 engasjerte ledere og forbedringsagenter som fikk nyte god frokost, soloppgang ved Innovation Dock og spennende diskusjoner.

 

Vi var heldige å få med oss 4 paneldeltakere, som alle jobber med forbedringsarbeid i forskjellige organisasjoner. Første paneldeltaker ut var Jan Eskild Hollen fra Mørenot Aquaculture, etterfulgt av Olav Bådsvik fra Equinor, Mallin Østerhus fra Fosterhjemstjenesten, Region Vest og Mari Kollsgård fra Karabin.

 

Forbedringer tar tid!

«Hvor skal man rette fokus når «alt» er i endring?» spør Jan Eskild Hollen. Forbedringsarbeid tar tid, ofte mer enn man tror! Derfor er det viktig å sette seg tydelige rammer og målsetninger og fokusere på disse. For å få forbedringer til å skje, hevder paneldeltakerne at man må ha riktig fokus. For å lykkes blir det foreslått at det kan være lurt å ha fokus på få ting, og samtidig formidle til de ansatte hvorfor fokuset ligger akkurat her.

Jan Eskild Hollen, Mørenot Aquaculture

 

Fra motstand kommer ofte verdifull læring!

Selv med helt forskjellige utgangspunkt for forbedringsarbeid, var det noen tydelige fellesnevnere i presentasjonene. Når en organisasjon er i endring, er det viktig å skape en god, felles forbedringskultur. Alle paneldeltakerne var inne på viktigheten av å kommunisere og forankre behovet for endring med de ansatte. Det deltes erfaringer om at dette kan gjøres ved å snakke «de ansattes språk». Det er viktig at hver leder formidler sin egen forbedringshistorie, og framsnakker endring. Det ble også presisert at god kommunikasjon er en nøkkel i håndtering av motstand fra ansatte i en forbedringsprosess. Det er viktig å romme alle innvendinger, fra motstand kommer ofte verdifull læring.

 

En gjenganger i innleggene var viktigheten av å ha struktur for forbedring. Det ble sagt at å ha en god struktur for forbedring er avgjørende. «Man må gi ansatte tid og lov til å kunne jobbe med forbedring i en ellers travel hverdag for å kunne lykkes», var et av budskapene til daglig leder i Karabin, Are Jaastad. Har man god struktur som følges opp blir det lettere for ledere å gjennomføre forbedringsarbeid, samt jobbe med kontinuerlig forbedring. 

Lederengasjement er en nøkkel!

I seminarets oppsummering blir det sagt at en nøkkel for forbedringsarbeid er lederengasjement, og samsvar mellom ambisjon for endring og evnen til endring. I korte trekk tar vi med oss viktigheten av riktig fokus, felles kultur, kommunikasjon med ansatte og struktur innad i organisasjonen for å lykkes med forbedringsarbeid!

 

Hvis ambisjonen er høyere enn prestasjonen, da kommer frustrasjonen
– 
Are Jaastad

Takk til alle som bidro til et inspirerende frokostseminar, vi gleder oss til neste gang!

 

Vil du lære mer om kommunikasjonstriks relatert til endring anbefales denne artikkelen skrevet av Mari, og podcasten «Lean podden» som er utarbeidet av en av våre lokale Karabinere.

Spør oss

Spør oss

Mari Kollsgård

Daglig leder Stavanger