Fire råd til hvordan ledere kan bygge godt arbeidsmiljø

Et knallbra arbeidsmiljø hvor medarbeiderne trives, yter maksimalt og gir jernet er drømmescenarioet for mange arbeidsplasser. Vi gir deg fire gode råd til hvordan du kan oppnå dette.

For deg som leder kan det være belastende å bidra til dialog om utfordringer i arbeidsmiljøet og samtidig få til forbedringer. Hvorfor er dette så vanskelig å få til? Veldig ofte er det hverken lederen, ansatte eller jobben som har skyld i et dårlig arbeidsmiljø. Det er bare helheten man ikke får til. 
Arbeidsmiljøproblemer er kostbart for virksomheter og beregninger fra Oslo Economics (2018) viser at dårlig arbeidsmiljø årlig koster 75 milliarder kroner. 

Tema for styrerommet

I gode arbeidsmiljø leverer man gode resultater, trivselen er god og motivasjonen for å gå på jobb er stor. I tillegg reduseres sykefraværet. Det lønner seg derfor å jobbe målrettet og systematisk med arbeidsmiljøet. Mye tyder på at mange ikke er klar over den tydelige sammenhengen mellom arbeidsmiljø, kvalitet og produktivitet. Dette er et tema som bør løftes inn i styrerommene for å kunne håndtere den høye endringstakten best mulig.

Dårlig arbeidsmiljø er kostbart

Dansk forskning viser at arbeidsmiljøarbeidet kan få et løft dersom virksomheten beregner og synliggjør hva disse problemene koster den enkelte arbeidsplass. Når arbeidsplassen rammes av mistrivsel, stress, baksnakking, få tilbakemeldinger og støtte fra leder koster det nemlig arbeidsplassen dyrt, samtidig med at det vil være store menneskelige omkostninger for den enkelte.

Det er derfor smart å kalkulere arbeidsmiljøkostnadene for å motivere til å prioritere arbeidet med arbeidsmiljøet. Hvis man eksempelvis beregner kostnadene knyttet til sykefravær på en arbeidsplass med 100 ansatte og sykefraværet er på 7,24 prosent betyr dette en kostnad per måned på 376 480 kroner. Hvis sykefraværet reduseres til 3 prosent medfører dette en månedlig besparelse på 220 480 kroner for bedriften. I tillegg til det økonomiske potensialet, viser en rekke arbeidsmiljøprosjekter og tiltak at høyere nærvær også har andre positive effekter. I takt med at sykefraværet reduseres, øker ofte trivselen blant de ansatte og kvaliteten på arbeidet forbedres.

Ofte nedprioritert

For mange virksomheter er det overraskende og bevisstgjørende å se hva dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær koster for den enkelte arbeidsplass. Tenk bare på hvor mange timer virksomheten må bruke på møter og oppfølging av sykefravær, og hva det koster å sette inn vikarer for den som er sykemeldt. Dette understreker betydningen av å ta tak i arbeidsmiljøet og sette inn tiltak som har effekt.

Arbeidsmiljøarbeid blir dessverre nedprioritert enten fordi det kan oppleves som vanskelig å ta tak i, det kan være ulike oppfatninger av når noe er et problem, eller manglende økonomi til å iverksette forbedringstiltak.

Tilpassede løsninger

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger. Det kan til og med være ulikt mellom forskjellige avdelinger. Generelle løsninger passer ikke alle, så løsningen må tilpasses den enkelte virksomhet. Skal en lykkes med arbeidsmiljøarbeidet må det være fokusert, kunnskapsbasert og knyttet til behov.

Ifølge forfatteren J.R.R. Tolkien er det arbeidet du aldri har begynt på, som det tar lengst tid å gjøre ferdig. 
Her kommer noen enkle råd til deg som leder slik at du kan komme i gang med arbeidet med å skape et knallbra arbeidsmiljø:

  • Start enkelt! Snakk med dine ansatte og diskuter hvordan dere har det på arbeidsplassen, hvordan trives dere med oppgavene og hvordan oppleves hverdagen.
  • Senk skuldrene i arbeidsmiljøarbeidet. Dette gjelder både for ledere og ansatte. Det å jobbe med arbeidsmiljøet er en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid og handler ikke om at vi er i krise og konflikt.
  • Glem kvantesprangene. Bli enige om noen få forbedringspunkter og let etter de bittesmå resultatene dere får til på arbeidsplassen. Sørg for at det er arenaer hvor resultater av arbeidet etterspørres og resultatene vises frem.
  • Sett deg inn i hvilke tiltak som virker og dropp tiltak som ikke har effekt. 

Statens Arbeidsmiljø viser til 5 tiltak som har påviselig effekt for å skape et godt arbeidsmiljø. Bryt ned tiltakene til konkrete handlinger og start med det som er enkelt. Da har du et godt utgangspunkt for å komme i mål med å skape et arbeidsmiljø som gjør at medarbeidere skaper gode resultater, trives godt og motivasjonen for å gå på jobb er stor. Med på kjøpet får du en reduksjon i sykefraværet og store gevinster for bedriften.
 

Spør oss

Spør oss

Hilde Christin Larssen

Manager