Espen Baird til Karabin Stavanger

Espen Baird har tiltrådt som Partner i Karabin. Han kommer fra Deloitte hvor han ledet selskapets konsulentvirksomhet i Stavanger.

- Espens akademiske bakgrunn fra ledelse, organisasjonsteori og endringsledelse, kombinert med mange års erfaring fra ulike roller som leder og rådgiver i Norge og i USA, har gitt ham en unik verktøykasse for å adressere og løse komplekse forretnings- og organisasjonsutfordringer. Vi er meget glade for at han valgte Karabin, sier Jan-Petter Abelsen i Karabin.

Espen Baird har en mastergrad i endringsledelse og har arbeidet flere år innen olje og gass, oljeservice og luftfart i Norge og internasjonalt.

Opptatt av å levere resultater

- Jeg begynte i Karabin fordi det kanskje er det konsulentselskapet som er mest fokusert på resultatene av jobben som gjøres fremfor metodeverket og alt som skjer imellom. I Karabin er det resultatene som gjelder, sier Espen Baird.
- Her er det fantastisk flinke folk med erfaring fra alle de store konsulentselskapene, og vi ser at vi kan oppnå enda mer for kundene gjennom en praktisk tilnærming. Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, og til å levere godt til kundene.

Rådgiver for store konsern

Som partner i Karabin og tidligere leder for Deloittes konsulentvirksomhet i Stavanger, har Espen Baird jobbet med en rekke store og tunge kunder innen et bredt spekter av sektorer og industrier. 

Han har mange års erfaring fra praktisk ledelse i komplekse organisasjoner, med blant annet omstilling, krisehåndtering og HR-ledelse som fagområder. 

Som leder for HR-funksjonen i et internasjonalt helikopterselskaps europeiske virksomhet var han en nøkkelperson i forbindelse med selskapets omfattende og fundamentale omstruktureringsprosess knyttet til en konkursbeskyttelsesprosess (Chapter 11 bankruptcy protection) og helikopterulykken på Turøy i 2016.
Kombinasjonen av faglig innsikt og praktisk erfaring gjør Espen unikt utrustet til å bistå organisasjoner med å håndtere sine utfordringer på en god måte.

Midtøsten-studier

Espen Baird har to helt ulike bachelorgrader, henholdsvis Administrasjon og Organisasjonsvitenskap og Midtøstenstudier.

- Da flyene styrtet i Tvillingtårnene i New York 11. september 2001 tjenestegjorde jeg som elev ved Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge. Jeg bestemte meg da for å lære mer om bakgrunnen og omfanget av det som skjedde, og valgte å studere språk, historie og politikk. Deretter ble det en ny bachelorgrad mer rettet mot næringslivet.

Mastergrad på oppdrag fra Statoil

- Masteroppgaven skrev jeg på oppdrag fra Statoil for å undersøke nærmere hvorfor mennesker valgte å slutte i selskapet knyttet til fusjonen mellom Statoil og Hydro, som nå er Equinor. Etter studiene fikk jeg jobb i Statoil med en gang. Her fikk jeg jobbe med fantastisk spennende og utfordrende prosjekter knyttet til endring og omstilling, forteller Espen.

Prosjekter knyttet til implementering av globale fellestjenesteløsninger gikk fort over i ulike roller som HR-leder; først for selskapets fagenhet for mekanisk teknologi, og siden for Petroleumsteknologi. Da konen en dag ringte og fortalte at hun hadde fått jobbtilbud i USA, fikk han byttet stilling internt i konsernet til Statoil i Houston.

Arbeidsoppgavene inkluderte blant annet oppkjøp og integrering av onshoreselskaper, etablering av fellestjenester for Statoil i Nord-Amerika, prosessoptimalisering og HR-funksjon i USA, og mye mer. 

- Jeg ser tilbake på de tre årene i Houston med stor glede. Jeg har mange gode minner fra livet og menneskene der. Det var annerledes, spennende og faglig meget lærerikt.

HR-spesialist

Både som leder og rådgiver innen endringsledelse er Espen Baird opptatt av at menneskene i organisasjonen skal behandles godt og med respekt.

- Jeg selv har vært så heldig at jeg har hatt kolleger og ledere rundt meg som alle har villet meg vel, og som har motivert meg til å svømme på den dype enden av bassenget, samtidig som de har stått klare til å hale meg i land når det har vært nødvendig. Jeg håper at jeg kan få bidra til at flere får oppleve de samme positive sidene ved arbeidslivet som jeg selv har. 

Espen legger til at også ved mer brutale endringer som kostnadskutt og oppsigelser er det viktig med god etikk og integritet, at prosessene må gjennomføres med riktig balanse mellom bedriftens behov og menneskelige hensyn. 

Hjelper med endringer

Endringsledelse er en etterspurt og viktig kompetanse, kanskje mer enn noen gang grunnet omveltningene fra Covid-19 pandemien og økt nasjonal og internasjonal konkurranse i en rekke bransjer.  

Espen mener endringer og endringsvilje gir lønnsomme muligheter.

- Helt klart! Gode endringer gir også økonomiske gevinster. Min erfaring er at det er kombinasjonen av fagkunnskap, teknologisk forståelse, analyse og gode prosesser knyttet til menneskene i organisasjonen som gir sikrest og best resultat. Det er en ledelsesoppgave – og det er gjerne både morsomt å være en del av og verdifullt for organisasjonen, avslutter Espen Baird.

Karabin har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Karabin er Norges fremste miljø for gevinstrealisering målt ved dokumenterte forbedringer. 

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg